Tin phòng, ban, ngành

Tập huấn hướng dẫn quy định pháp luật về hợp tác xã
Ngày đăng 19/11/2020 | 22:22  | View count: 92

Trong hai ngày 18,19/11/2020, tại phòng họp tầng 3, UBND huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn những quy định về tổ chức và hoạt động của Hợp tác xã cho cán bộ, kế toán hợp tác xã các xã, thị trấn.

 

Tại hội nghị tập huấn, đại biểu đã được trang bị các kiến thức cơ bản về HTX như lịch sử hình thành hợp tác xã, giá trị và nguyên tắc của HTX, bản chất của HTX theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó, các đại biểu được tập huấn về Quản lý tài chính và nghệ thuật huy động vốn trong HTX với một số nội dung như: quản lý vốn, quản lý chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ, phân phối thu nhập, báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính HTX, lập kế hoạch tài chính; công khai tài chính, huy động vốn cho HTX. Một số quy định của Chính phủ và Thành phố Hà Nội như: Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 11/1/2019; 3215/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND Thành phố Hà Nội...

 

Buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, kế toán hợp tác xã, từ đó sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế, đẩy mạnh đổi mới kinh tế hợp tác xã trên địa bàn huyện trong thời gian tới.           

Phòng Kinh tế