Tin phòng, ban, ngành

Ngân hàng Chính sách xã Hội: Triển khai ứng dụng Giáo dục tài chính trên nền tảng số
Ngày đăng 21/09/2020 | 22:06  | View count: 124

Nhằm giúp khách hàng, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận giáo dục tài chính thông qua điện thoại di động, Ngân hàng Chính sách xã Hội(NHCSXH) chi nhánh thành phố Hà Nội đã triển khai ứng dụng Giáo dục tài chính (GDTC) cho khách hàng của NHCSXH.

Ảnh: Ứng dụng NHCSXH-GDTC trên App Store hoặc CHplay của điện thoại

Ứng dụng Giáo dục tài chính nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ NHCSXH, Hội đoàn thể nhận ủy thác và Ban quản lý Tổ tiết kiệm và Vay vốn về giáo dục tài chính đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, phát huy vai trò “Mỗi cán bộ NHCSXH là một tuyên truyền viên” và đưa thông tin chính sách đến tận người cần; thông tin cho khách hàng về các chương trình tín dụng chính sách, thủ tục vay vốn, các dịch vụ tiết kiệm, thanh toán của NHCSXH, các mô hình vay vốn điển hình và kiến thức giáo dục tài chính cho khách hàng như: quản lý tài chính cá nhân, hộ gia đình, hỗ trợ sản xuất kinh doanh...; giúp khách hàng nâng cao hiểu biết tài chính, phát huy hiệu quả sử dụng vốn, từng bước làm quen với công nghệ số, đặc biệt là khách hàng ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa; thông qua giáo dục tài chính không chỉ góp phần giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính của NHCSXH, mà còn góp phần phát triển Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững; giúp khách hàng từng bước làm quen với phần mềm trên điện thoại của NHCSXH, tiến tới giao dịch tài chính trên điện thoại khi đủ điều kiện.

 

NHCSXH huyện triển khai tới 100% cán bộ trong đơn vị, cán bộ hội đoàn thể nhận ủy thác, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và Vay vốn cài đặt và khai thác ứng dụng Giáo dục tài chính trên điện thoại di động cá nhân. Trong các cuộc họp giao ban với Hội, đoàn thể, Tổ trưởng Tổ TK&VV tại Điểm giao dịch xã, cán bộ NHCSXH thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ Hội, đoàn thể nhận ủy thác, Ban quản lý Tổ TK&VV cách cài đặt, sử dụng ứng dụng, hiểu mục đích, ý nghĩa, nội dung và các chức năng của ứng dụng về các chương trình tín dụng chính sách xã hội, thủ tục vay vốn, các sản phẩm tiết kiệm, dịch vụ mới tại NHCSXH và kiến thức quản lý tài chính gia đình.

 

Tên nhận diện của ứng dụng giáo dục tài chính cho khách hàng trên kho ứng dụng của smartphone là: NHCSXH- GDTC.

Để cài đặt ứng dụng NHCSXH-GDTC, khách hàng đăng nhập vào ứng dụng App Store hoặc CHplay trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm NHCSXH-GDTC để tải về.

 

Đây là một bước tiến quan trọng nhằm cung cấp các dịch vụ của NHCSXH qua nền tảng kỹ thuật số, giúp cho khách hàng của NHCSXH theo kịp với tiến trình triển khai Chính phủ điện tử và dịch vụ công quốc gia.

Ngân hàng CSXH