Tin phòng, ban, ngành

Giám sát công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo tại xã Thống Nhất và Khánh Hà
Ngày đăng 16/09/2020 | 09:12  | View count: 230

Ngày 15/9/2020, Đoàn Giám sát của Uỷ ban MTTQ huyện đã tổ chức giám sát kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kết quả công tác tuyên truyền, thực hiện các chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh trên địa bàn xã Thống Nhất và Khánh Hà 7 tháng đầu năm 2020.

 

Tại xã Thống Nhất, bộ phận tiếp công dân thực hiện trực thường xuyên từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần; Chủ tịch UBND xã chủ trì tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ 3 hàng tuần. Trong 7 tháng, xã đã tiếp nhận 6 đơn đều là đơn kiến nghị, phản ánh, không có đơn khiếu nại, tố cáo. Tại xã Khánh Hà, tổ chức tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, chủ tịch UBND xã tiếp định kỳ ngày thứ 3 hàng tuần với 30 buổi. Trong 7 tháng đã tiếp nhận 5 đơn kiến nghị, phản ánh, đã giải quyết xong 3/5 đơn còn 2 đơn đang giải quyết..

 

Trong công tác tuyên truyền và thực hiện các chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh: Ngay từ đầu năm, xã Thống Nhất và Khánh Hà đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến bằng nhiều hình thức phù hợp với thực tiễn của địa phương, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và người đứng đầu các ngành đoàn thể trong công tác công khai minh bạch và thực hiện tốt các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gây phiền hà, sách nhiễu trong thực thi công vụ...

Ảnh: Thành viên đoàn giám sát phát biểu

Sau khi nghe báo cáo của UBND xã, các thành viên Đoàn Giám sát đã nêu một số ý kiến về công tác tổ chức tiếp dân, trình tự thủ tục tiếp nhận đơn, phân loại đơn, thời gian giải quyết đơn thư theo quy định và kiểm tra sổ sách, phòng tiếp dân, nghe lãnh đạo UBND xã giải trình các nội dung.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Đức Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện ghi nhận công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại xã Thống Nhất và Khánh Hà được tổ chức thực hiện nghiêm túc. Đồng chí cũng đề nghị 2 xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; trong quá trình giải quyết các đơn thư cần chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện để thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

Thanh Tân