Tin phòng, ban, ngành

Hội Nông dân Thành phố kiểm tra hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân huyện
Ngày đăng 05/08/2020 | 15:39  | View count: 642

Ngày 04/08/2020, Đoàn kiểm tra Hội Nông dân Thành phố do đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố làm trưởng đoàn đã kiểm tra hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân và chương trình vay vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn huyện.

 

Tại buổi làm việc, đoàn đã kiểm tra việc sử dụng các nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân và vay vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội, nắm bắt tình hình thực tế trong việc triển khai, thực hiện, lắng nghe ý kiến, tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, bà con nông dân trong thực hiện nhiệm vụ, triển khai dự án sản xuất, kinh doanh…

 

Thời gian qua, Hội Nông dân huyện và Hội Nông dân các xã trên địa bàn huyện đã xây dựng, kiện toàn Ban vận động, Ban điều hành, Ban kiểm soát Quỹ hỗ trợ nông dân; Ban hành quy chế hoạt động, Quy chế quản lý tài chính quỹ làm cơ sở xây dựng kế hoạch thu chi tài chính quỹ hàng năm. Đến nay, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã nhận nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội với tổng số tiền 106 tỷ 567 triệu đồng, triển khai với 7 chương trình cho vay gồm: Vốn vay hộ nghèo; Vốn Học sinh sinh viên; Vốn hộ cận nghèo; Hộ nghèo về nhà ở; Vốn hộ thoát nghèo; Vay giải quyết việc làm; Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường. Tổng số có 2.792 hộ vay; không có nợ quá hạn; các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.

 

Về vốn Quỹ hỗ trợ nông dân: Đến nay toàn huyện có tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân là: 40 tỷ 745,5 triệu đồng trong đó: Quỹ Thành phố 36 tỷ 218 triệu đồng; quỹ huyện 2 tỷ 910 triệu đồng; quỹ xã là 1tỷ 617,5 triệu đồng đã cho tổng số 1.974 hộ vay. các hộ vay vốn thực hiện dự án và phát triển sản xuất, kinh doanh đảm bảo đúng quy định, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho người dân góp phần nâng cao thu nhập.

Ảnh: Mô hình vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân và vay vốn Ngân hàng làm kinh tế trang trại mang lại hiệu quả cao của hội viên nông dân Nguyễn Đình Viện xã Thư Phú.

Đoàn cũng đi kiểm tra trực tiếp tại một số hộ vay vốn ở xã Tiền Phong, Thư Phú lắng nghe những ý kiến, phản ảnh của nhân dân, động viên bà con tích cực tăng gia, sản xuất, phát triển ngành nghề truyền thống, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả nguồn vốn vay đồng thời chấp hành đúng các quy định của Nhà nước về nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi vay, phí tiền vay đối với nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân và Ngân hàng chính sách xã hội.

 

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Hồng Hải – Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố đánh giá công tác thu, chi tài chính được Hội Nông dân huyện, xã thực hiện đúng quy chế; việc quản lý quỹ, cập nhật hệ thống sổ sách đầy đủ, thường xuyên, chính xác theo biểu mẫu; cần sắp xếp, ghi chép, lưu sổ sách ngăn nắp khoa học hơn. Đồng thời, chủ động đề xuất các dự án với cấp ủy, chính quyền triển khai hỗ trợ, phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thu hồi vốn vay và thu lãi đúng hạn; thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, không để xảy ra tình trạng chiếm dụng vốn, để từ đó sử dụng vốn vay đạt hiệu quả cao bền vững.

                                  Thu Hậu