Tin phòng, ban, ngành

Thư viện huyện Thường Tín luân chuyển 1.400 bản sách sách về cơ sở
Ngày đăng 30/08/2019 | 17:50  | View count: 609

Ngày 29/8/2019, Thư viện huyện Thường Tín phối hợp với Thư viện Hà Nội luân chuyển sách về 7 tủ sách cơ sở trên địa bàn huyện.

 

7 tủ sách cơ sở gồm: Tủ sách Văn Hội, Bình Vọng – xã Văn Bình; tủ sách Vân La – xã Hồng Vân; tủ sách Lộc Dư – xã Nguyễn Trãi; tủ sách Triều Đông – xã Tân Minh; tủ sách Đống Chanh, Trần Phú – xã Minh Cường. Tổng số sách được luân chuyển về là 1.400 bản sách, mỗi tủ sách được luân chuyển 200 cuốn sách mới. Sách luân chuyển xuống tủ sách cơ sở là tài liệu thiết thực, phù hợp với nhu cầu của nhân dân đại phương.

Ảnh: Đại diên Thư viện huyện bàn giao sách về cơ sở

Qua hoạt động luân chuyển sách về tủ sách cơ sở đã trực tiếp đưa sách đến với người dân, giúp người dân có cơ hội dễ dàng tiếp cận thông tin, cập nhật thường xuyên các kiến thức khoa học, tiến bộ kỹ thuật để phát triển kinh tế và góp phần phát triển văn hóa đọc trên địa bàn huyện một cách sâu rộng; đồng thời giúp người dân hiểu biết và làm theo các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Diệu Hương