Tin phòng, ban, ngành

Hội LHPN huyện tập huấn thực hiện CVĐ “gia đình 5 không 3 sạch” tại xã Tiền Phong và Tân Minh
Ngày đăng 09/08/2019 | 17:01  | View count: 616

Nhằm trang bị cho chị em phụ nữ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Hội gắn với việc tham gia thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN huyện Thường Tín đã tổ chức tập huấn thực hiện Cuộc vận động xây dựng “gia đình 5 không 3 sạch” cho cán bộ, hội viên phụ nữ xã Tiền Phong và Tân Minh.

 

* Xã Tiền Phong: Ngày 8/8/2019, hơn 50 học viên là chi hội trưởng, chi hội phó, các hội viên nòng cốt của các chi hội phụ nữ xã Tiền Phong đã được tập huấn thực hiện các nội dung trong Cuộc vận động xây dựng “gia đình 5 không 3 sạch”

Theo đó, các hội viên được giới thiệu nội dung về: Mục đích, ý nghĩa, nội dung Cuộc vận động xây dựng “gia đình 5 không 3 sạch” với các tiêu chí  về 5 không là: Gia đình không đói nghèo; không có thành viên vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không vi phạm chính sách dân số; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học. Ba sạch gồm: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn chi tiết về cách thức xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động xây dựng “gia đình 5 không 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới; theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động tại cơ sở.

 

* Xã Tân Minh: Ngày 9/8/2019, hơn 60 cán bộ, hội viên phụ nữ xã Tân Minh được lãnh đạo Hội LHPN huyện Thường Tín tập huấn thực hiện Cuộc vận động xây dựng “gia đình 5 không 3 sạch”.

Ảnh: Hội viên phụ nữ xã Tân Minh tham gia lớp tập huấn

Các học viên đã được giới thiệu về: ý nghĩa, cách theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “gia đình 5 không 3 sạch” tại cơ sở; tróng đó, giảng viên đi sâu giới thiệu về các tiêu chí của Cuộc vận động xây dựng “gia đình 5 không 3 sạch”, trong đó 5 không là: Gia đình không đói nghèo; không có thành viên vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không vi phạm chính sách dân số; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học. Ba sạch gồm: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.

Qua lớp tập huấn đã trang bị cho chị em phụ nữ kiến thức giúp chị em vươn lên xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, khẳng định vị thế, vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện đại, đồng thời góp phần giúp các xã thực hiện thành công thắng lợi và duy trì danh hiệu xã đạt chuẩn chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Diệu Hương