Tin phòng, ban, ngành

Ngân hàng chính sách xã hội huyện tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách năm 2019
Ngày đăng 06/08/2019 | 17:21  | View count: 1563

Nhằm tăng cường công tác thông tin truyên truyền và triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác cho vay vốn tín dụng chính sách ưu đãi trên địa bàn huyện. Từ 1/7 đến 6/8/2019, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thường Tín đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức tập huấn về nghiệp vụ tín dụng chính sách năm 2019 cho 1.545 học viên là Trưởng Ban giảm nghèo, Trưởng thôn, cán bộ Hội đoàn thể cấp xã và Ban quản lý tổ Tiết kiệm và Vay vốn.

Tại Hội nghị tập huấn, báo cáo viên của NHCSXH huyện đã giới thiệu 05 nội dung: Kết quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện; thông báo các chủ trương, các chính sách tín dụng, các chương trình cho vay đang triển khai trên địa bàn huyện, trong đó nhấn mạnh đến các nội dung thay đổi, điều chỉnh; quyền lợi trách nhiệm của các cấp cơ sở gồm Ban giảm nghèo, Trưởng thôn, Hội đoàn thể nhận ủy thác, Chi trưởng các ngành đoàn thể và Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn trong thực hiện công tác tín dụng chính sách; hướng dẫn Hội đoàn thể nhận ủy thác, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vốn thực hành lập, lưu giữ hồ sơ vay vốn.    

 

Bên cạnh đó, Báo cáo viên còn đưa ra các giải pháp tăng cường vai trò của ban giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn trong hoạt động tín dụng chính sách; hiệu quả hoạt động của ủy thác cho vay đối với tổ chức hội, đoàn thể cấp xã; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn. Các đồng chí còn được lãnh đạo NHCSXH huyện giải đáp một số vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện chương trình tín dụng.

 

Qua lớp tập huấn, đã giúp học viên làm tốt hơn nữa công tác thông tin truyên truyền và triển khai thực hiện cho vay vốn tín dụng chính sách ưu đãi trên địa bàn huyện, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách nhanh chóng tiếp cận và thụ hưởng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Lê Nguyễn Trường