Tin phòng, ban, ngành

Tập huấn triển khai vắc xin ComBeFive trong tiêm chủng mở rộng năm 2019
Ngày đăng 08/01/2019 | 11:05  | View count: 449

Nhằm cung cấp những thông tin cần thiết về vắc xin ComBe Five, sáng ngày 05/1/2019, Trung tâm y tế huyện đã tổ chức lớp tập huấn về chuyển đổi vắc xin Quinvaxem cho trẻ sang vắc xin ComBeFive cho các cán bộ của trung tâm y tế, Trạm trưởng và cán bộ chuyên trách tiêm chủng của 29 Trạm y tế xã, thị trấn.

 

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được cung cấp những thông tin cần thiết về vắc xin ComBe Five; tổ chức thực hiện tuyên truyền cho các gia đình và cộng đồng có trẻ trong độ tuổi tiêm chủng vắc xin Quinvaxem thay thế vắc xin mới hiểu được tác dụng, thành phần của vắc xin thay thế; hướng dẫn cán bộ y tế sử dụng vắc xin an toàn, quản lý chất thải rắn y tế phát sinh trong quá trình tiêm chủng; các giải pháp để thực hiện tốt công tác tiêm an toàn.

Cũng tại lớp tập huấn, các học viên đã cùng thảo luận, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, thực hiện công tác tiêm thay thế vắc xin Quinvaxem an toàn tại các đơn vị.

Hoài Thu