Tin phòng, ban, ngành

Thông qua hồ sơ xếp hạng cụm di tích đình, miếu Hoàng Xã, xã Khánh Hà và văn chỉ Triều Đông, xã Tân Minh
Ngày đăng 01/11/2018 | 11:22  | View count: 452

Ngày 26 tháng 10 năm 2018, Ban Quản lý Di tích Danh thắng Hà Nội phối hợp với UBND huyện Thường Tín tổ chức hội nghị thông qua hồ sơ xếp hạng cụm di tích đình, miếu Hoàng Xá, xã Khánh Hà và Văn chỉ Triều Đông, xã Tân Minh.

 

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Doãn Văn - Trưởng ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trường Yên - Trưởng phòng nghiên cứu và sưu tầm, đồng chí Dương Thị Hội - Phó phòng nghiệp vụ cơ sở Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội  cùng Lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin, UBMTTQ huyện, Tài nguyên & Môi trường, lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND xã Khánh Hà, cùng với các ban ngành đoàn thể của thôn Hoàng Xá.

Hội nghị nghe đồng chí Dương Thị Hội – Phó phòng NVCS, thông qua hồ sơ lý lịch di tích và bản đồ khoanh vùng bảo vệ cụm di tích đình – miếu Hoàng Xá, xã Khánh Hà. Kết quả hội nghị hoàn toàn thống nhất với hồ sơ xếp hạng do Ban QLDTDT Hà Nội trình bày.

Các đại biểu dự hội nghị làm việc tại xã Tân Minh

Đoàn chủ tọa hội nghị thông qua hồ sơ xếp hạng di tích Văn chỉ Triều Đông

Chiều cùng ngày, hội nghị thông qua hồ sơ xếp hạng di tích làm việc tại hội trường UBND xã Tân Minh. Qua nghe trình bày hồ sơ lý lịch di tích và bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích Văn chỉ Triều Đông, các đại biểu dự hội nghị đã đóng góp ý kiến bổ sung vào hồ sơ lý lịch di tích Văn Chỉ Triều Đông.

Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội đánh giá cao buổi làm việc tại hai xã Khánh Hà và Tân Minh, đồng thời đề nghị chính quyền các cấp và nhân dân địa phương quan tâm tới công tác bảo vệ phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện.

Ngô Quynh