Tin phòng, ban, ngành

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát tại xã Hòa Bình
Ngày đăng 08/05/2018 | 18:05  | View count: 1168

Sáng ngày 08/5, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tiến hành giám sát công tác triển khai hỗ trợ giá giống cây trồng và các mô hình sản xuất của huyện năm 2018 tại xã Hòa Bình. Đồng chí Bạch Văn Huân - HUV, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ trì buổi giám sát.

Theo báo cáo của UBND xã Hòa Bình và ý kiến phát biểu của đại diện HTXNN, đại diện các thôn, đội sản xuất trong xã: năm 2018, thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy, UBND xã Hòa Bình đã chỉ đạo sâu sát việc tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ giá giống cây trồng trên địa bàn với tổng diện tích được hỗ trợ là 145,3 mẫu, tổng lượng giống được hỗ trợ là 2.906 kg, bao gồm Bắc thơm số 7, Bắc thơm số 7 kháng bạc lá, Nếp 97, RVT, Thiên ưu 8, TBR225; xã đã thực hiện mô hình nông dân mượn ruộng bỏ cộ để sản xuất lúa vụ xuân với diện tích 47,2 mẫu, với 944 kg giống được hỗ trợ, tương ứng với 28.320.000 đồng. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện tới các hộ sản xuất, các mô hình, những vấn đề phát sinh, hạn chế cũng đã được đại diện các thôn, đội sản xuất phản ánh kịp thời để UBND xã tổng hợp báo cáo và xử lý theo quy định.

Sau khi nghe ý kiến trao đổi của các thành viên đoàn giám sát, lãnh đạo xã đã phát biểu giải trình làm rõ những vấn đề Đoàn quan tâm và nêu lên những đề xuất, kiến nghị với Đoàn. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Bạch Văn Huân - HUV, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy, UBND xã Hòa Bình trong việc triển khai thực hiện hỗ trợ giá giống cây trồng và các mô hình sản xuất tại xã; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc khắc phục và đề nghị UBND xã Hòa Bình cần tích cực chỉ đạo, thực hiện các giải pháp để khắc phục tình trạng bỏ cộ ruộng không sản xuất, thực sự phát huy hiệu quả của chính sách hỗ trợ giá giống cây trồng, nâng cao chất lượng của các mô hình, góp phần đảm bảo và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

 

                                                                   Thu Hằng