Thông báo

Hồ sơ xin cấp phép cấp phép môi trường của dự án Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Bách khoa
Ngày đăng 29/09/2022 | 09:03  | View count: 116

HS xin cấp phép cấp phép môi trường của dự án Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Bách khoa

Xem chi tiết dưới đây:

 

- Đơn đề nghị xin cấp phép môi trường của dự án Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Bách khoa

- Báo cáo nghiên cứu khả thi

Giấy phép môi trường