Thông báo

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại thôn Một Thượng và thôn Kiều Thị, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội
Ngày đăng 19/09/2022 | 20:36  | View count: 445

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau:

 

Xem chi tiết: Thôn Kiều Thị; Thôn Một Thượng

  1. 1. Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất:

- Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất: UBND huyện Thường Tín giao nhiệm vụ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thực hiện.

- Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất (Tổ chức đấu giá tài sản): Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Xuân. Địa chỉ: Số 20, ngõ 137 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

2. Thông tin khu đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền hồ sơ, khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá:

 

Khu đất

Số lượng thửa đất

Kí hiệu thửa đất

Giá khởi điểm (đ/m2)

Bước giá

(đ/m2)

Tiền hồ sơ

(đ/hồ sơ/thửa đất)

Thôn Kiều Thị

05

Các thửa số:

11, 13, 24, 25, 26

18.000.000

200.000

500.000

17

Các thửa số: 01,02,03,05,07,08,09,10,14,15,16,18,19,20,21,22,23

16.000.000

200.000

500.000

Thôn Một Thượng

01

Thửa số 21

24.700.000

200.000

 

500.000

 

02

Thửa số 15 và 37

20.400.000

200.000

 

500.000

 

Chi tiết thông tin về diện tích và khoản tiền đặt trước đối với từng thửa đất: Theo bảng thông tin khu đất kèm theo Thông báo này.

3. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Đối tượng được tham gia đấu giá:

Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại khoản 1, Điều 55 Luật Đất đai.

Người đăng ký tham gia đấu giá là một (01) người duy nhất có tên trong danh sách đủ điều kiện tham dự cuộc đấu giá và phải trực tiếp trả giá (Trường hợp có người đại diện theo ủy quyền thì cần phải có văn bản ủy quyền hợp lệ).

Trong một cuộc đấu giá quy định tổ chức đấu giá từng thửa đất, một người chỉ được đại diện cho một đối tượng tham gia đấu giá và nếu đã là người tham gia đấu giá đối với cùng một thửa đất thì không được nhận đại diện uỷ quyền của đối tượng tham gia đấu giá khác khi cùng đấu giá một thửa đất

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp (01 vòng) tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Cách thức tổ chức đấu giá: Đấu giá theo từng thửa đất.

6. Thời gian bán hồ sơ và cách thức tham khảo hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất, cách thức thực hiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Tham khảo thông tin mời đấu giá tại Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản – Bộ Tư pháp (https://dgts.moj.gov.vn); Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://sotnmt.hanoi.gov.vn/) và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Thường Tín (http://www.thuongtin.hanoi.gov.vn).

Thời gian niêm yết công khai hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất kể từ ngày thông báo đến khi kết thúc cuộc đấu giá quyền sử dụng đất.

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được in, tải miễn phí theo quy định của Quyết định 24/2022/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của UBND TP Hà Nội.

- Tham khảo thông tin hồ sơ mời đấu giá trực tiếp tại địa điểm: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín (Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội).

- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: từ ngày 19/9/2022 đến 17h00’ ngày 05/10/2022 (giờ hành chính).

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá qua 02 hình thức:

+ Nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại địa điểm: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín (Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội).

+ Gửi hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo hình thức gửi thư đảm bảo đến địa chỉ: Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân (Địa chỉ: Số 20, ngõ 137 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Hồ sơ gửi theo hình thức thư đảm bảo phải được tiếp nhận trước 17 giờ 00 phút ngày 05/10/2022. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17 giờ 00 phút ngày 05/10/2022 sẽ không hợp lệ.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

  1. Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu có đóng dấu treo của tổ chức đấu giá tài sản);
  2. Bản sao chứng từ xác định tiền hồ sơ và tiền đặt trước;
  3. Bản sao: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn); Hộ khẩu thường trú;
  4. Trường hợp uỷ quyền tham gia đấu giá khi đến tham dự cuộc đấu giá phải có văn bản uỷ quyền hợp lệ, được công chứng đầy đủ theo quy định pháp luật, có nội dung uỷ quyền cụ thể, rõ ràng (nêu cụ thể thông tin cuộc đấu giá, ngày tổ chức đấu giá; nội dung uỷ quyền, Thời hạn ủy quyền; quyền và trách nhiệm bên uỷ quyền, bên nhận uỷ quyền, thông tin chủ thể đầy đủ…)

7. N ộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách nộp tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân

Số Tài khoản: 020088166699

Tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)- Chi nhánh Thường Tín

Nội dung: “Tên người đăng ký tham gia đấu giá, Số CMND/CCCD/Hộ chiếu,  nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với ….(số lượng) thửa đất tại thôn …… , xã Thắng Lợi , huyện Thường Tín, Hà Nội.

Lưu ý: Khách hàng không ghi thông tin ký hiệu thửa đất đăng ký đấu giá trên chứng từ nộp tiền để đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin đấu giá).

 Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 05/10 /2022. (Thời gian nộp tiền chậm nhất là 17h00’ ngày 05/10 /202 2 căn cứ theo thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín cung cấp ).

 8. Thời gian, địa điểm cho người tham gia đấu giá thăm thực địa.

- Từ 08h30’ các ngày 29/9 và 30/9/2022 Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín sẽ tổ chức cho người đăng ký tham gia đấu giá xem thực địa khu đất đấu giá.

- Người đăng ký tham gia đấu giá cũng có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất không thông qua đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

 

9. Thời gian xét điều kiện người tham gia đấu giá.

- Ngày 07/10/2022 (Thứ Sáu): tổ chức xét duyệt các hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá để xác định điều kiện người tham gia đấu giá và niêm yết công khai danh sách người không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

10. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30’ phút ngày 08/10 /2022 (Thứ Bảy ).

- Địa điểm tại: Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện Thường Tín (Địa chỉ: Số 5, đường Thượng Phúc, thị trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội).

Mọi thông tin liên hệ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín. ĐT: 02433.234.277 .

- Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân. ĐT: 02473.022.269.

Trung tâm phát triển quỹ đất