Thông báo

Thông báo Mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội
Ngày đăng 12/09/2022 | 13:57  | View count: 296

Trung tâm phát triển quỹ đất Thông báo Mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Xem chi tiết: 156/TB-TTPTQĐ