Thông báo

Thông báo Mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại thôn Tử Dương, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội
Ngày đăng 17/08/2022 | 17:10  | View count: 613

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vị trí thửa đất tại thôn Tử Dương, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, với các nội dung sau:

 

 

 1. 1. Đơn vị được giao tổ chức thực hiện đấu giá QSD đất: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín.
 2. 2. Vị trí, diện tích, giá khởi điểm của thửa đất đấu giá: Vị trí khu đất đấu giá thuộc thôn Tử Dương, xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, TP. Hà Nội. (Chi tiết Theo Thông báo số 138/TB-TTPTQĐ).
 3. 3. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:
 4. Tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí quy định tại Điều 3 Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp, các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín quy định.

 5. Theo Thông báo số 138/TB-TTPTQĐ

 6. 4. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn:
 7. Các tổ chức đấu giá có đủ năng lực, kinh nghiệm phù hợp theo yêu cầu nộp hồ sơ đăng ký về Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín trước 16h30 ngày 19/8/2022.

  Địa chỉ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín (trong UBND huyện Thường Tín) - Số 1, đường Thượng Phúc, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội. Điện thoại: 02433.234.277

  Người đến nộp hồ sơ mang theo giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (Lưu ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các trường hợp không được lựa chọn)

  Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín trân trọng thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản được biết và đăng ký theo quy định.

 8.  

  Trung tâm phát triển quỹ đất