Thông báo

Quyết định phê duyệt nội dung thi viết; Thông báo Lịch, tiến độ thời gian tiếp tục tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Y tế huyện,
Ngày đăng 26/07/2022 | 16:00  | View count: 101

 

Thông báo Lịch, tiến độ thời gian tiếp tục tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng Y tế huyện: 235/TB-UBND

Quyết định phê duyệt nội dung thi viết, kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Y tế huyện: 3736/QĐ-HĐTT