Thông báo

Thông báo thời gian, địa điểm sát hạch và cách xác định người trúng tuyển đối với các trường hợp tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi
Ngày đăng 22/04/2022 | 18:04  | View count: 223

 

Thông báo thời gian, địa điểm sát hạch và cách xác định người trúng tuyển đối với các trường hợp tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi

Xem chi tiết: 120/TB-HĐKTSH