Thông báo

Thông báo về việc đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 đối với cuộc đấu giá QSD đất ở vị trí tại xã Hà Hồi và xã Nghiêm Xuyên
Ngày đăng 25/10/2021 | 15:44  | View count: 165

Ngày 06/10/2021, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín đã phát hành Thông báo số 135/TB-TTPTQĐ về việc mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Nghiêm Xuyên và Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

 

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Trung tâm phát triển quỹ đất xin thông báo tới các khách hàng tham gia cuộc đấu giá QSD đất ở vị trí tại các xã: Nghiêm Xuyên và Hà Hồi, cụ thể như sau:

  1. Đối với khách hàng tham gia đấu giá:
  • Thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung đông người - Khai báo y tế”
  • Đối với khách hàng cư trú ngoài địa bàn TP Hà Nội, khách hàng từ vùng có dịch nguy cơ cao thuộc địa bàn TP Hà Nội (VD: huyện Thanh Oai, huyện Quốc Oai, quận Hà Đông…) hoặc có tiếp xúc với người nghi mắc Covid-19 đề nghị khách hàng xuất trình trước khi vào phòng đấu giá: kết quả xét nghiệm PCR- Realtime âm tính trong vòng 3 ngày hoặc kết quả test nhanh âm tính trước 01 ngày tính đến thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.
  1. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Để đảm bảo giãn cách cho các khách hàng tham gia đấu giá, Trung tâm PTQĐ huyện Thường Tín thông báo thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá như sau:

Cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Nghiêm Xuyên và Hà Hồi  được tổ chức tại: Trung tâm Văn hóa thể thao và thông tin huyện Thường Tín.

Địa chỉ: số 5, đường Thượng Phúc, thị trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội.

  1. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá:
  2. Đề nghị khách hàng có mặt từ 7h30 ngày 29/10/2021 tại địa điểm trên (để làm thủ tục vào phòng đấu giá)

Vậy Trung tâm Phát triển quỹ đất Thường Tín thông báo để các khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá được biết. Các nội dung khác tại Thông báo số 135/TB-TTPTQĐ ngày 06/10/2021 và Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất tại xã Hà Hồi và Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội không thay đổi.

Mọi thông tin xin liên hệ:

  - Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín:  02433.234.277.

  - Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân: 0247.302.2269./.

Xem chi tiết văn bản: 172/TB-TTPTQĐ