Thông báo

Thông báo tuyển dụng Công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã thuộc huyện Thường Tín năm 2021
Ngày đăng 26/10/2021 | 16:11  | View count: 217

 

Thông báo tuyển dụng Công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã thuộc huyện Thường Tín năm 2021 gồm 03 chỉ tiêu:

+ 01 Chỉ tiêu Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Chương Dương;

+ 01 Chỉ tiêu Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Liên Phương;

+ 01 Chỉ tiêu Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Minh Cường.

 

Xem chi tiết:

- Thông báo tuyển dụng;

- Kế hoạch tuyển dụng.