Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI XÃ THẮNG LỢI VÀ XÃ HIỀN GIANG
Ngày đăng 05/07/2021 | 08:18  | View count: 888

 

Ngày 16/6/2021, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín đã phát hành Thông báo số 99/TB-TTPTQĐ về việc mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Hiền Giang và Thắng Lợi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Trung tâm phát triển quỹ đất xin thông báo tới các khách hàng tham gia cuộc đấu giá về việc thay đổi địa điểm tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Thắng Lợi và xã Hiền Giang, cụ thể như sau:

  • Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Thường Tín. (Địa chỉ: số 5, đường Thượng Phúc, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội)
  • Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Đề nghị khách hàng có mặt từ 7h00 ngày 08/7/2021 tại địa điểm trên (để làm thủ tục vào phòng đấu giá)

Vậy Trung tâm Phát triển quỹ đất Thường Tín thông báo để các khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá được biết. Các nội dung khác tại Thông báo số 99/TB-TTPTQĐ ngày 16/6/2021 của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín và Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với các thửa đất tại xã Thắng Lợi và xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội không thay đổi.

Mọi thông tin xin liên hệ:

  - Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín:  02433.234.277.

  - Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân: 0247.302.2269./.

 

Xem chi tiết thông báo: 105/TB-TTPTQĐ