Thông báo

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Hiền Giang và Thắng Lợi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 17/06/2021 | 09:00  | View count: 3690

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau:

 

Xem chi tiết: Hồ sơ đấu giá 

1. Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất:

- Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất: UBND huyện Thường Tín giao nhiệm vụ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thực hiện.

- Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất (Tổ chức đấu giá tài sản): Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân (Địa chỉ: Số 20, ngõ 137 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

2. Thông tin khu đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền hồ sơ, khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá:

 

Khu đất

Số lượng thửa đất

 

Kí hiệu thửa đất

Giá khởi điểm (đ/m2)

Bước giá

(đ/m2)

Tiền

hồ sơ

(đ/hồ sơ)

Tiền đặt trước

(đ/thửa đất)

 

 

 

Xã Thắng Lợi

8

Từ 01 đến 08 (Lô ONT-01)

7.000.000

200.000

500.000

100.000.000

4

Từ 09 đến 12; (Lô ONT-01)

9.000.000

200.000

500.000

100.000.000

14

Từ 01 đến 14; (Lô ONT-02)

9.000.000

200.000

500.000

100.000.000

 

Xã Hiền Giang

 

8

05; 06; 07; 08; 16

25.000.000

200.000

500.000

200.000.000

12

18 và 20

19.000.000

200.000

500.000

200.000.000

 

3. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Đối tượng được tham gia đấu giá:

Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại khoản 1, Điều 55 Luật Đất đai.

Người đăng ký tham gia đấu giá là một (01) người duy nhất có tên trong danh sách đủ điều kiện tham dự cuộc đấu giá và phải trực tiếp trả giá (Trường hợp có người đại diện theo ủy quyền thì cần phải có văn bản ủy quyền hợp lệ).

Trong một cuộc đấu giá, một người chỉ được đại diện cho một đối tượng đăng ký tham gia đấu giá và nếu đã là người tham gia đấu giá thì không được đại diện cho đối tượng đăng ký tham gia đấu giá khác.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Cách thức tổ chức đấu giá: Đấu giá theo từng thửa đất.

6. Bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 17/6/2021 đến 06/7/2021 (giờ hành chính).

- Địa điểm tại: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín. Địa chỉ: thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.

Người tham gia đấu giá tham khảo thông tin hồ sơ đấu giá tại: Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (https://dgts.moj.gov.vn/) và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Thường Tín (http://www.thuongtin.hanoi.gov.vn).

Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: Từ ngày 17/6/2021 đến 17h00 ngày 06/7/2021 (giờ hành chính).

Hình thức nộp hồ sơ: người tham gia đấu giá nộp hồ sơ cho Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Xuân qua 02 hình thức:

- Nộp trực tiếp tại: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín. Địa chỉ: thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

- Gửi thư đảm bảo về: Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Xuân. Địa chỉ: Địa chỉ: Số 20, ngõ 137 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

  1. Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu);
  2. Bản sao chứng từ xác định tiền hồ sơ và tiền đặt trước;
  3.  Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn thời hạn); Bản sao Hộ khẩu thường trú;
  4. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có)

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký của người tham gia đấu giá khi nộp phải đầy đủ chứng từ nộp tiền hồ sơ, khoản tiền đặt trước và bản sao CMND/CCCD/HC, sổ hộ khẩu. Hồ sơ đăng ký gửi qua hình thức thư đảm bảo phải được nhận trước 17h00 ngày 0 6 / 7 /2021.

7. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/7/2021 đến 17h00 ngày 06/7/2021.

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước qua hình thức chuyển khoản:

Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân

Số Tài khoản: 020088166699

Tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) -Chi nhánh Thường Tín

Nội dung: “Tên người đăng ký tham gia đấu giá, Số CMND/CCCD/Hộ chiếu,  nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với ….(số lượng) thửa đất tại thôn …… xã …….., huyện Thường Tín.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền chậm nhất là 17h00’ ngày 06/7/2021 căn cứ theo thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín cung cấp.

8. Thời gian, địa điểm cho người tham gia đấu giá thăm thực địa.

- Từ 08h30’ các ngày 01/7/2021 và 02/7/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín sẽ tổ chức cho người đăng ký tham gia đấu giá xem thực địa khu đất đấu giá.

- Người đăng ký tham gia đấu giá cũng có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất không thông qua đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

9. Thời gian xét điều kiện người tham gia đấu giá.

- Ngày 07/7/2021 (Thứ 4): tổ chức xét duyệt các hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá để xác định điều kiện người tham gia đấu giá và niêm yết công khai danh sách người không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

10. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào: 8h00’ ngày 08/7/2021 (Thứ 5) .

- Địa điểm tại: Hội trường 18/8 (trong UBND huyện Thường Tín, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội).

Mọi thông tin liên hệ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín. ĐT: 02433.234.277.

- Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Xuân. ĐT: 0247.302.2269./.     

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín