Thông báo

Ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam
Ngày đăng 01/06/2021 | 21:47  | View count: 802

Ban Thường trực UBMTTQ huyện vừa có Kế hoạch số 92/KH-MTTQ-BTT vận động ủng hộ quỹ vắc xin phòng Covid-19.

 

Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vắc xin của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 cho người dân.

Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của Quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng dịch Covid-19.

Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và Kiểm toán nhà nước; giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.

Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 cho người dân; số dư của Quỹ (nếu có) được nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vắc xin cho Chương trình tiêm chủng mở rộng của Nhà nước.

Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, lực lượng vũ trang, nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam.

Hình thức ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Thời gian vận động, quyên góp bắt đầu từ ngày 1/6/2021 và kết thúc 30/7/2021.

 

Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam như sau:

Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện (Thị trấn Thường Tín)

Điện thoại: 02433.853.246

Nội dung chuyển khoản “Ủng hộ quỹ vắc-xin”

Tên tài khoản: Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín

Số tài khoản: 2208201015787 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thường Tín.

 

Xem chi tiết: Kế hoạch số 92/KH-MTTQ-BTT ; Thư ngỏ