Thông báo

Thông báo điểm thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục thuộc huyện Thường Tín năm 2020
Ngày đăng 31/03/2021 | 03:09  | View count: 2801

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Thường Tín thông báo: 

Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Thường Tín thông báo kết quả thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Thường Tín năm 2020:  57/TB-HĐTD 

 

Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi, nộp đơn phúc khảo theo mẫu và lệ phí về Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Thường Tín (qua phòng Nội vụ).

Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 01/4/2021 đến ngày 15/4/2021.

Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Thường Tín

Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng.

Thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo bài thi viết vòng 2 :  58/TB-HĐTD