Thông báo

Thông báo số lượng, chỉ tiêu, thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu dự tuyển viên chức
Ngày đăng 25/12/2020 | 23:41  | View count: 753

 

Quyết định số 5444/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội năm 2020

 

Thông báo số 473/TB-UBND của UBND huyện về số lượng, chỉ tiêu, thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc huyện Thường Tín năm 2020