Thông báo

Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Thường Tín năm 2020
Ngày đăng 25/12/2020 | 17:23  | View count: 1023

 

Ngày 25/12/2020, UBND huyện vừa ban hành kế hoạch số 251/KH-UBND về việc tuyển dụng viên chức tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Thường Tín năm 2020. Theo đó, UBND huyện sẽ tuyển 154 chỉ tiêu trong đó giáo viên: 151 chỉ tiêu; nhân viên 03 chỉ tiêu.

Xem chi tiết: 251/KH-UBND