Thông báo

Thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vị trí thửa đất tại các xã: Chương Dương, Văn Bình, Văn Phú, Vân Tảo, huyện Thường Tín
Ngày đăng 27/10/2020 | 16:26  | View count: 428

 

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vị trí thửa đất tại các xã: Chương Dương, Văn Bình, Văn Phú, Vân Tảo, huyện Thường Tín

 

Hồ sơ đăng ký thể hiện đầy đủ các tiêu chí theo bảng tiêu chuẩn đánh giá kèm theo Thông báo này. Thời hạn nộp: trước 16 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 10 năm 2020.

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín. Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội. Điện thoại: 02433.234.277

 

Xem chi tiết: 170/TB-TTPTQĐ