Thông báo

Công khai danh sách 60 đơn vị nợ đọng BHXH lớn
Ngày đăng 18/10/2020 | 22:38  | View count: 214

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội huyện, trên địa bàn huyện có 60 đơn vị sử dụng lao động có số nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) lớn. Tính đến ngày 30/9, các đơn vị này đã nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN từ 6 đến 104 tháng, với tổng số nợ là trên 12 tỷ đồng.

 

Những đơn vị này đã vi phạm pháp luật về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp và chính đáng của nhiều lao động, gây ảnh hưởng xấu đến an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Danh sách nợ cụ thể của từng đơn vị xem tại đây.