Thông báo

Thông báo chỉ tiêu, vị trí việc làm, lệ phí, thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020
Ngày đăng 19/09/2020 | 10:48  | View count: 405

 

Xem chi tiết:

- Thông báo chỉ tiêu, vị trí việc làm, lệ phí, thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020: 420/TB-UBND

- Thông báo tiếp nhận phiếu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020:  2663/TB-SNV

- Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thành phố Hà Nội năm 2020: 4064/QĐ-UBND