Thông báo

Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng, kỳ xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện năm 2020
Ngày đăng 07/08/2020 | 17:14  | View count: 516

 

UBND huyện vừa công nhận kết quả tuyển dụng, kỳ xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND  huyện năm 2020 đối với trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thành phố Hà Nội từ năm 2015 trở về trước.

Xem chi tiết: 3012/QĐ-UBND