Thông báo

Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vị trí thửa đất tại xã Văn Phú
Ngày đăng 19/05/2020 | 17:54  | View count: 689

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vị trí thửa đất tại thôn Văn Trai, xã Văn Phú, huyện Thường Tín (có bảng tổng hợp các thửa đất kèm theo),

Hồ sơ đăng ký thể hiện đầy đủ các tiêu chí theo bảng tiêu chuẩn đánh giá kèm theo Thông báo này nộp về Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín trước 15 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 5 năm 2020

Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội (trong UBND huyện Thường Tín). Điện thoại: 02433.234.277.

Xem chi tiết: 58/TB-TTPTQĐ