Thông báo

Góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất nông nghiệp
Ngày đăng 04/09/2019 | 17:13  | View count: 1722

 

UBND huyện đề nghị tham gia ý kiến Góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất nông nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 5/6/2017.

Mọi ý kiến góp ý gửi về phòng kinh tế huyện và gửi qua địa chỉ email: pkt_thuongtin@hanoi.gov.vn trước ngày 16/9/2019.

Xem chi tiết dự thảo: 153/KT-NN