Thông báo

Công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện Thường Tín năm 2018
Ngày đăng 13/08/2019 | 09:36  | View count: 105

 

Ngày 8/8/2019, UBND huyện Thường Tín Công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện Thường Tín năm 2018.

Xem chi tiết: 3112/QĐ-UBND