Thông báo

Thông báo Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thị trấn Thường Tín
Ngày đăng 27/02/2019 | 13:53  | View count: 582

Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau:

1. Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất:

- Cơ quan tổ chức việc đấu giá: UBND huyện Thường Tín giao nhiệm vụ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thực hiện.

- Đơn vị trực tiếp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (Tổ chức bán đấu giá tài sản): Công ty CP đấu giá số 5 – Quốc gia. Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng,TP. Hà Nội.

2. Thông tin khu đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền bán hồ sơ, khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá:

 

Khu đất

đấu giá

Số lượng

thửa đất

Giá khởi điểm

(đ/m2)

Bước giá

(đ/m2)

Tiền hồ sơ

(đ/hồ sơ)

Tiền đặt trước tham gia đấu giá (đ)

Khu O2.5 và O2.6,

thị trấn Thường Tín

112 thửa đất

19.000.000

200.000

500.000

200.000.000

 

3. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng: Đất ở.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Đối tượng được tham gia đấu giá:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự và thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55, Điều 56 Luật đất đai 2013.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

6. Bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 27/02/2019 đến ngày 18/03/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm tại: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín. Địa chỉ: thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.

Người tham gia đấu giá tham khảo thông tin hồ sơ đấu giá tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Thường Tín (http://www.thuongtin.hanoi.gov.vn).

Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: từ ngày 27/02/2019 đến 17h00 ngày 18/3/2019 (trong giờ hành chính).

Hình thức nộp hồ sơ: người tham gia đấu giá nộp hồ sơ cho Tổ chức đấu giá tài sản (Công ty CP đấu giá số 5 – Quốc gia) qua 02 hình thức:

- Nộp trực tiếp tại: Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thường Tín. Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

- Gửi thư đảm bảo về địa chỉ: Công ty CP đấu giá số 5 – Quốc gia. Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng,TP. Hà Nội. (Thời gian tiếp nhận hồ sơ căn cứ theo dấu bưu điện)

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký của người tham gia đấu giá khi nộp phải đầy đủ chứng từ nộp tiền hồ sơ, khoản tiền đặt trước và các giấy tờ liên quan theo quy định. Hồ sơ đăng ký gửi qua hình thức thư đảm bảo phải được nhận trước 17h00 ngày 18/3/2019. Các trường hợp chuyển tới sau sẽ không được tiếp nhận.

7. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước Từ 8h đến 17h00 ngày 15/3/2019 và ngày 18/3/2019 (Trong giờ hành chính).

Phương thức nộp tiền đặt trước: nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

Tên tài khoản: Công ty CP đấu giá số 5 – Quốc gia.

Số Tài khoản: 01784368.0008 tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Thường Tín.

Nội dung chuyển khoản: “…(Tên người đăng ký tham gia đấu giá, số CMND/Tên tổ chức)… nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất đối với …(số lượng thửa đất)…. thửa đất tại thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội”

Lưu ý: Các trường hợp thông tin chuyển khoản nhận được sau 17h00’ ngày     18/3/2019 sẽ không được công nhận)

8. Thời gian, địa điểm cho người tham gia đấu giá thăm thực địa.

- Từ 8h30’ ngày 14/3/2019 (Thứ 5) Trung tâm Phát triển quỹ đất Thường Tín sẽ tổ chức cho người đăng ký tham gia đấu giá xem thực địa các khu đất đấu giá.

- Người đăng ký tham gia đấu giá cũng có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất không thông qua đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

9. Thời gian xét điều kiện người tham gia đấu giá.

- Ngày 19/3/2019 (Thứ 3): Hội đồng đấu giá sẽ tiến hành xét duyệt các hồ sơ tham dự đấu giá để xác định điều kiện người tham gia đấu giá và niêm yết công khai danh sách người không đủ tư cách tham gia đấu giá.

10. Thời gian và địa điểm tổ chức phiên đấu giá.

- Thời gian dự kiến tổ chức phiên đấu giá vào:

8 giờ 30’ phút ngày 20/03/2019 (Thứ 4).

  • Địa điểm tại: Hội trường HU - UBND huyện Thường Tín.
  • Xem chi tiết thông báo: TBĐG thị trấn