Thông báo

Thường Tín có thêm 02 tuyến đường được đặt tên
Ngày đăng 16/01/2019 | 08:30  | View count: 468

Thực hiện quyết định số 6920/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Tại Quyết định, Thị trấn Thường Tín được đặt tên 02 tuyến đường mang tên 02 danh nhân, đó là Đường Trần Lư (Tuyến Quốc lộ 1A cũ từ địa phận phía Bắc thị trấn đến Ga Thường Tín) và đường Hùng Nguyên (tuyến Quốc lộ 1A cũ từ Ga Thường Tín đến hết địa phận phía Nam thị trấn).

 

Xem chi tiết: Quyết định 6920/QĐ-UBND