Thông báo

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã: Lê Lợi, Tân Minh, Thắng Lợi, Tiền Phong, Vạn Điểm và Thị trấn Thường Tín
Ngày đăng 07/11/2018 | 17:11  | View count: 331

Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã: Lê Lợi, Tân Minh, Thắng Lợi, Tiền Phong và Vạn Điểm và Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.

 

* Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng: Đất ở.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

* Đối tượng được tham gia đấu giá:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự và thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55, Điều 56 Luật đất đai 2013.

 

1. T ại các xã: Lê Lợi, Tân Minh, Thắng Lợi, Tiền Phong và Vạn Điểm:

* Bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 07/11/2018 đến ngày 22/11/2018 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm tại: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín. Địa chỉ: thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.

* Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: từ ngày 07/11/2018 đến 17h00 ngày 22/11/2018 (trong giờ hành chính).

* Thời gian và địa điểm tổ chức phiên đấu giá: 8 giờ 30’ phút ngày 26/11/2018 (Thứ 2) tại: Hội trường HU - UBND huyện Thường Tín.

  •  

2. Tại Thị trấn Thường Tín:

* Bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 07/11/2018 đến ngày 27/11/2018 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm tại: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín. Địa chỉ: thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.

 

Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 07/11/2018 đến 17h00 ngày 27/11/2018 (trong giờ hành chính).

* Thời gian và địa điểm tổ chức phiên đấu giá: 8 giờ 30’ phút ngày 29/11/2018 (Thứ 5) tại: Hội trường HU - UBND huyện Thường Tín.

 

Cổng Thông tin điện tử huyện đăng chi tiết nội dung, hồ sơ tham gia đấu giá như sau: 

T ại các xã: Lê Lợi, Tân Minh, Thắng Lợi, Tiền Phong và Vạn Điểm: Hồ sơ 5 xã

Tại Thị trấn Thường Tín: Hồ sơ thị trấn

 

Nguồn: TTPTQĐ