Thông báo

Thông báo Công khai các doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn huyện Thường Tín
Ngày đăng 06/11/2018 | 09:12  | View count: 110

 

Ngày 05/11/2018, UBND huyện Thường Tín nhận được công văn số 6513/CCT-QLN của Chi cục Thuế Thường Tín báo cáo tình hình nợ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

 

Tính đến thời điểm 30/9/2018, trên địa bàn huyện có 38 doanh nghiệp nợ thuế trên 50 triệu đồng. Tổng số thuế nợ là 27.151 triệu đồng, trong đó:

+ Nợ của doanh nghiệp đã cưỡng chế hóa đơn: 21 đơn vị với số nợ 13.743 triệu đồng;

+ Nợ của doanh nghiệp đã cưỡng chế tài khoản: 17 đơn vị với số nợ 13.408 triệu đồng.

UBND huyện thông báo công khai danh sách 38 doanh nghiệp nợ thuế còn đang hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, yêu cầu các doanh nghiệp nợ thuế khẩn trương nộp thuế vào ngân sách Nhà nước kịp thời theo quy định.

UBND huyện giao Chi cục thuế phối hợp Công an huyện và các đơn vị liên quan thực hiện đôn đốc, thu hồi nợ thuế và xử lý nghiêm các doanh nghiệp cố ý nợ thuế theo quy định của Pháp luật

 

Cổng TTĐT huyện đăng tải Thông báo công khai các doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn huyện Thường Tín:  205/TB-UBND