Thông báo

Thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở
Ngày đăng 02/11/2018 | 16:25  | View count: 314

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở, vị trí tại các xã:

  • Nhóm 1: tại các xã: Lê Lợi, Tân Minh, Thắng Lợi, Tiền Phong, Vạn Điểm.
  • Nhóm 2: tại thị trấn Thường Tín.
  • Hồ sơ đăng ký thể hiện đầy đủ các tiêu chí theo bảng tiêu chuẩn đánh giá kèm theo Thông báo này nộp về Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín trước 16 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 11 năm 2018.

Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội (trong UBND huyện Thường Tín). Điện thoại: 02433.762.600

 

Xem chi tiết: 78/TB-TTPTQĐ