Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện tháng 5/2022

Ngày đăng 20/05/2022 | 09:22 PM  | View count: 20
 

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tháng 5/2022

Ngày đăng 01/05/2022 | 10:59 PM  | View count: 4
  Xem chi tiết: 129/TB-UBND

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện tháng 3/2022

Ngày đăng 25/02/2022 | 10:00 PM  | View count: 6
  xem chi tiết: 06/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tháng 4/2022

Ngày đăng 01/04/2022 | 10:32 PM  | View count: 12
  Xem chi tiết: 89/TB-UBND

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện Quý 2/2022

Ngày đăng 05/04/2022 | 03:19 PM  | View count: 32
 

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện tháng 11/2021

Ngày đăng 05/11/2021 | 03:39 PM  | View count: 105
  xem chi tiết: 30/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân quý IV năm 2021 của đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 08/10/2021 | 04:22 PM  | View count: 297
  Xem chi tiết: 286/HĐND-VP

Thông báo chương trình công tác và lịch hội nghị tháng 6 năm 2021

Ngày đăng 30/05/2021 | 10:42 PM  | View count: 39
  Xem chi tiết: 88/TB-UBND

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tháng 03 năm 2021

Ngày đăng 30/03/2021 | 10:39 AM  | View count: 77
  Xem chi tiết: 53/TB-UBND

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tháng 02 năm 2021

Ngày đăng 30/01/2021 | 10:38 PM  | View count: 39
  xem chi tiết: 07/TB-UBND

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tháng 3 năm 2021

Ngày đăng 30/03/2021 | 10:36 PM  | View count: 46
  xem chi tiết: 27/TB-UBND

Thông báo tạm dừng tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy trong tháng 5/2021

Ngày đăng 20/05/2021 | 04:26 PM  | View count: 44
  Xem chi tiết: 249-TB/HU

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tháng 5 năm 2021

Ngày đăng 27/04/2021 | 10:31 PM  | View count: 80
  Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tháng 5 năm 2021     71/TB-UBND

Thông báo thay đổi ngày tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy Thường Tín tháng 4/2021

Ngày đăng 27/04/2021 | 10:12 PM  | View count: 278
  Xem chi tiết: 281-TB/HU

Lịch tiếp công dân tháng 4 và tháng 5/2021 của Đại biểu HĐND TP

Ngày đăng 02/04/2021 | 10:34 AM  | View count: 614
  Xem chi tiết: Thông báo số 80/HĐND

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh