Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân quý VI của Thường trực HĐND huyện

Ngày đăng 18/10/2020 | 10:48 PM  | View count: 77
  Xem chi tiết: Lịch tiếp dân quý VI

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện tháng 06/2020

Ngày đăng 23/06/2020 | 05:49 PM  | View count: 504
  Xem chi tiết: Lịch tiếp dân Tháng 6

Thông báo tạm hoãn tiếp công dân tháng 3/2020 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Ngày đăng 13/03/2020 | 05:23 PM  | View count: 777
xem chi tiết: 1319-TB/HU

Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện Thường Tín tháng 03/2020

Ngày đăng 26/02/2020 | 03:24 PM  | View count: 509
  Thông báo số 04/TB-HĐND

Thông báo Thay đổi ngày tiếp công dân tháng 02/2020 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (lần thứ 2)

Ngày đăng 20/02/2020 | 10:38 AM  | View count: 60
  Thông báo Thay đổi ngày tiếp công dân tháng 02/2020 của đồng chí Bí thư Huyện ủy vào ngày 24/02/2020 Xem chi tiết:...

V/v thay đổi Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy tháng 02/2020

Ngày đăng 17/02/2020 | 11:20 AM  | View count: 430
Xem chi tiết: Lịch tiếp dân

Thông báo Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện Thường Tín tháng 02/2020

Ngày đăng 07/02/2020 | 03:28 PM  | View count: 83
  Xem chi tiết: 01/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân quý I/2019 của Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 08/01/2020 | 05:09 PM  | View count: 99
  Xem chi tiết: Lịch tiếp công dân

Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2020 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Ngày đăng 07/01/2020 | 04:29 PM  | View count: 229
  Xem chi tiết: 1262-TB/HU

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND năm 2020

Ngày đăng 31/12/2019 | 05:27 PM  | View count: 370
  Xem chi tiết: Lịch tiếp công dân HĐND

Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2020 của Bí thư Huyện ủy

Ngày đăng 31/12/2019 | 05:23 PM  | View count: 790
  Xem chi tiết: Lịch tiếp công dân bí thư

Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2019 của đồng chí Bí thư Huyện ủy Thường Tín

Ngày đăng 13/12/2019 | 05:40 PM  | View count: 171
  Xem chi tiết: Lịch tiếp dân tháng 12

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND tháng 11 năm 2019

Ngày đăng 28/10/2019 | 04:56 PM  | View count: 222
  Xem chi tiết: 28/TB-HĐND

Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân tháng 10 của Bí Thư Huyện ủy

Ngày đăng 09/10/2019 | 12:09 PM  | View count: 336
  Xem chi tiết: Thông báo thay đổ Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của thường trực HĐND huyện quý IV năm 2019

Ngày đăng 02/10/2019 | 10:26 PM  | View count: 141
  Xem chi tiết: Lịch tiếp công dân

Dự kiến lịch công tác tuần 38 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019)

Ngày đăng 17/09/2019 | 10:19 AM  | View count: 215
    Xem chi tiết: Lịch tuần 38 UBND

Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 18/06/2019 | 08:18 PM  | View count: 142
  Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện tháng 7/2019: 118/TB-UBND

Thông báo tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện quý III/2019

Ngày đăng 06/07/2019 | 03:48 PM  | View count: 317
  Xem chi tiết: 17/TB-HĐND

Thông báo Lịch tiếp dân của Lãnh đạo huyện tháng 5/2019

Ngày đăng 02/05/2019 | 04:52 PM  | View count: 995
Thông báo Lịch tiếp dân của Lãnh đạo huyện tháng 5/2019: 76/TB-UBND

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh