Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tháng 4 và tháng 5/2021 của Đại biểu HĐND TP

Ngày đăng 02/04/2021 | 10:34 AM  | View count: 159
  Xem chi tiết: Thông báo số 80/HĐND

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện Quý 2/2021

Ngày đăng 31/03/2021 | 02:32 PM  | View count: 173
  Xem chi tiết: 12/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tháng 3 năm 2021

Ngày đăng 01/03/2021 | 10:05 PM  | View count: 22
  Xem chi tiết: 27/TB-UBND

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 1 của UBND huyện

Ngày đăng 04/01/2021 | 08:30 AM  | View count: 131
  Lịch tiếp công dân tháng 1/2021

Lịch tiếp công dân quý VI của Thường trực HĐND huyện

Ngày đăng 18/10/2020 | 10:48 PM  | View count: 193
  Xem chi tiết: Lịch tiếp dân quý VI

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện tháng 06/2020

Ngày đăng 23/06/2020 | 05:49 PM  | View count: 636
  Xem chi tiết: Lịch tiếp dân Tháng 6

Thông báo tạm hoãn tiếp công dân tháng 3/2020 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Ngày đăng 13/03/2020 | 05:23 PM  | View count: 1055
xem chi tiết: 1319-TB/HU

Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện Thường Tín tháng 03/2020

Ngày đăng 26/02/2020 | 03:24 PM  | View count: 659
  Thông báo số 04/TB-HĐND

Thông báo Thay đổi ngày tiếp công dân tháng 02/2020 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (lần thứ 2)

Ngày đăng 20/02/2020 | 10:38 AM  | View count: 89
  Thông báo Thay đổi ngày tiếp công dân tháng 02/2020 của đồng chí Bí thư Huyện ủy vào ngày 24/02/2020 Xem chi tiết:...

V/v thay đổi Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy tháng 02/2020

Ngày đăng 17/02/2020 | 11:20 AM  | View count: 557
Xem chi tiết: Lịch tiếp dân

Thông báo Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện Thường Tín tháng 02/2020

Ngày đăng 07/02/2020 | 03:28 PM  | View count: 107
  Xem chi tiết: 01/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân quý I/2019 của Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 08/01/2020 | 05:09 PM  | View count: 129
  Xem chi tiết: Lịch tiếp công dân

Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2020 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Ngày đăng 07/01/2020 | 04:29 PM  | View count: 275
  Xem chi tiết: 1262-TB/HU

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND năm 2020

Ngày đăng 31/12/2019 | 05:27 PM  | View count: 493
  Xem chi tiết: Lịch tiếp công dân HĐND

Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2020 của Bí thư Huyện ủy

Ngày đăng 31/12/2019 | 05:23 PM  | View count: 1128
  Xem chi tiết: Lịch tiếp công dân bí thư

Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2019 của đồng chí Bí thư Huyện ủy Thường Tín

Ngày đăng 13/12/2019 | 05:40 PM  | View count: 212
  Xem chi tiết: Lịch tiếp dân tháng 12

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND tháng 11 năm 2019

Ngày đăng 28/10/2019 | 04:56 PM  | View count: 256
  Xem chi tiết: 28/TB-HĐND

Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân tháng 10 của Bí Thư Huyện ủy

Ngày đăng 09/10/2019 | 12:09 PM  | View count: 481
  Xem chi tiết: Thông báo thay đổ Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của thường trực HĐND huyện quý IV năm 2019

Ngày đăng 02/10/2019 | 10:26 PM  | View count: 189
  Xem chi tiết: Lịch tiếp công dân

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh