Lịch tiếp công dân

Thông báo chương trình công tác và lịch hội nghị tháng 6 năm 2021

Ngày đăng 30/05/2021 | 10:42 PM  | View count: 8
  Xem chi tiết: 88/TB-UBND

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tháng 03 năm 2021

Ngày đăng 30/03/2021 | 10:39 AM  | View count: 11
  Xem chi tiết: 53/TB-UBND

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tháng 02 năm 2021

Ngày đăng 30/01/2021 | 10:38 PM  | View count: 6
  xem chi tiết: 07/TB-UBND

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tháng 3 năm 2021

Ngày đăng 30/03/2021 | 10:36 PM  | View count: 10
  xem chi tiết: 27/TB-UBND

Thông báo tạm dừng tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy trong tháng 5/2021

Ngày đăng 20/05/2021 | 04:26 PM  | View count: 18
  Xem chi tiết: 249-TB/HU

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tháng 5 năm 2021

Ngày đăng 27/04/2021 | 10:31 PM  | View count: 26
  Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tháng 5 năm 2021     71/TB-UBND

Thông báo thay đổi ngày tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy Thường Tín tháng 4/2021

Ngày đăng 27/04/2021 | 10:12 PM  | View count: 140
  Xem chi tiết: 281-TB/HU

Lịch tiếp công dân tháng 4 và tháng 5/2021 của Đại biểu HĐND TP

Ngày đăng 02/04/2021 | 10:34 AM  | View count: 295
  Xem chi tiết: Thông báo số 80/HĐND

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện Quý 2/2021

Ngày đăng 31/03/2021 | 02:32 PM  | View count: 356
  Xem chi tiết: 12/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tháng 3 năm 2021

Ngày đăng 01/03/2021 | 10:05 PM  | View count: 44
  Xem chi tiết: 27/TB-UBND

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 1 của UBND huyện

Ngày đăng 04/01/2021 | 08:30 AM  | View count: 166
  Lịch tiếp công dân tháng 1/2021

Lịch tiếp công dân quý VI của Thường trực HĐND huyện

Ngày đăng 18/10/2020 | 10:48 PM  | View count: 228
  Xem chi tiết: Lịch tiếp dân quý VI

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện tháng 06/2020

Ngày đăng 23/06/2020 | 05:49 PM  | View count: 691
  Xem chi tiết: Lịch tiếp dân Tháng 6

Thông báo tạm hoãn tiếp công dân tháng 3/2020 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Ngày đăng 13/03/2020 | 05:23 PM  | View count: 1108
xem chi tiết: 1319-TB/HU

Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện Thường Tín tháng 03/2020

Ngày đăng 26/02/2020 | 03:24 PM  | View count: 713
  Thông báo số 04/TB-HĐND

Thông báo Thay đổi ngày tiếp công dân tháng 02/2020 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (lần thứ 2)

Ngày đăng 20/02/2020 | 10:38 AM  | View count: 99
  Thông báo Thay đổi ngày tiếp công dân tháng 02/2020 của đồng chí Bí thư Huyện ủy vào ngày 24/02/2020 Xem chi tiết:...

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh