Lịch tiếp công dân

Thông báo thay đổi lịch tiếp công dân tháng 10 của Bí Thư Huyện ủy

Ngày đăng 09/10/2019 | 12:09 PM  | View count: 48
  Xem chi tiết: Thông báo thay đổ Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của thường trực HĐND huyện quý IV năm 2019

Ngày đăng 02/10/2019 | 10:26 PM  | View count: 21
  Xem chi tiết: Lịch tiếp công dân

Dự kiến lịch công tác tuần 38 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019)

Ngày đăng 17/09/2019 | 10:19 AM  | View count: 63
    Xem chi tiết: Lịch tuần 38 UBND

Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 18/06/2019 | 08:18 PM  | View count: 58
  Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện tháng 7/2019: 118/TB-UBND

Thông báo tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện quý III/2019

Ngày đăng 06/07/2019 | 03:48 PM  | View count: 124
  Xem chi tiết: 17/TB-HĐND

Thông báo Lịch tiếp dân của Lãnh đạo huyện tháng 5/2019

Ngày đăng 02/05/2019 | 04:52 PM  | View count: 732
Thông báo Lịch tiếp dân của Lãnh đạo huyện tháng 5/2019: 76/TB-UBND

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện quý II năm 2019

Ngày đăng 10/04/2019 | 04:18 PM  | View count: 141
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện quý II năm 2019 Xem chi tiết: TBTD Quý II

Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2019 của Bí thư Huyện ủy

Ngày đăng 20/03/2019 | 05:03 PM  | View count: 648
Lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy: Lịch tiếp dân

Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện tháng 3/2019

Ngày đăng 05/03/2019 | 01:46 PM  | View count: 92
Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện tháng 3/2019: 05/TB-HĐND

Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện tháng 02/2019

Ngày đăng 01/02/2019 | 09:47 PM  | View count: 116
Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện tháng 02/2019: 17/TB-UBND

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND Thành phố năm 2019

Ngày đăng 28/01/2019 | 05:47 PM  | View count: 597
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND Thành phố năm 2019: Xem chi tiết: 73/TB-UBND

Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện Thường Tín tháng 01/2019

Ngày đăng 03/01/2019 | 05:18 PM  | View count: 163
Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện Thường Tín tháng 01/2019: 01/TB-HĐND

Thông báo lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện tháng 11/2018

Ngày đăng 02/11/2018 | 06:38 PM  | View count: 139
Thông báo lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND huyện tháng 11/2018 Xem chi tiết: 40/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân quý IV/2018 của Đại biểu HĐNDTP

Ngày đăng 04/10/2018 | 03:36 PM  | View count: 175
 Lịch tiếp công dân quý IV/2018 của Đại biểu HĐNDTP. Xem chi tiết: 554/HĐND

HĐND Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện Thường Tín tháng 8/2018

Ngày đăng 09/08/2018 | 03:06 PM  | View count: 104
HĐND Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện Thường Tín tháng 8/2018 Xem chi tiết: Lịch TCD Tháng 8

HĐND huyện Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện Tháng 6/2018

Ngày đăng 08/06/2018 | 04:32 PM  | View count: 120
HĐND huyện Thông báo Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện Tháng 6/2018 Xem chi tiết: 16/TB-HĐND

Thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện Thường Tín tháng 02/2018

Ngày đăng 18/01/2018 | 08:46 AM  | View count: 328
Thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện Thường Tín tháng 02/2018 Xem chi tiết: 03/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện Thường Tín Quý IV năm 2017

Ngày đăng 04/10/2017 | 01:52 PM  | View count: 137
Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện Thường Tín Quý IV năm 2017 Xem chi tiết: Lịch tiếp dân quý IV

Thông báo lịch tiếp dân của Đại biểu HĐND huyện quý III/2017

Ngày đăng 14/07/2017 | 04:25 PM  | View count: 132
Xem chi tiết: 70/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện Thường Tín Quý III năm 2017

Ngày đăng 13/07/2017 | 10:31 AM  | View count: 339
HĐND huyện thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND huyện Thường Tín Quý III năm 2017 vào các ngày 27/7; 31/8;...

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh