Lịch công tác

Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 49 (từ ngày 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017)

Ngày đăng 05/12/2017 | 04:13 PM  | View count: 358
Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 49 (từ ngày 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017) Xem chi tiết: Lịch tuần 49

Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 46 (từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017)

Ngày đăng 13/11/2017 | 11:00 AM  | View count: 208
Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 46 (từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017) Xem chi tiết: Lịch tuần 46

Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 45 (từ ngày 06/11/2017 đến ngày 12/11/2017)

Ngày đăng 07/11/2017 | 08:09 AM  | View count: 252
Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 45 (từ ngày 06/11/2017 đến ngày 12/11/2017) Xem chi tiết: Lịch tuần 45

Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 44 (từ ngày 30/10/2017 đến ngày 05/11/2017)

Ngày đăng 30/10/2017 | 04:34 PM  | View count: 210
Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 44 (từ ngày 30/10/2017 đến ngày 05/11/2017) Xem chi tiết: Lịch tuần 44

Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 43 (từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017)

Ngày đăng 23/10/2017 | 10:46 AM  | View count: 160
Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 43 (từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017) Xem chi tiết: lịch tuần 43

Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 42 (từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017)

Ngày đăng 16/10/2017 | 10:44 AM  | View count: 182
Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 42 (từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017) Xem chi tiết: Lịch tuần 42

Dự kiến lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tuần 41

Ngày đăng 09/10/2017 | 02:29 PM  | View count: 174
  Dự kiến lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín tuần 41(từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017) Xem chi tiết: Lịch tuần 41

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện (Tuần thứ 38, từ ngày 18/9 đến ngày 24/9/2017)

Ngày đăng 18/09/2017 | 02:55 PM  | View count: 180
Dự kiến Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện (Tuần thứ 38, từ ngày 18/9 đến ngày 24/9/2017): tuần 38

Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 37 (từ ngày 11/92017 đến ngày 17/9/2017)

Ngày đăng 12/09/2017 | 12:25 PM  | View count: 164
Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 37 (từ ngày 11/92017 đến ngày 17/9/2017)   Xem chi tiết: Lịch tuần 37

Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 28 (từ ngày 10/7/2017 đến ngày 14/7/2017)

Ngày đăng 11/07/2017 | 04:29 PM  | View count: 169
Xem chi tiết: Lịch tuần 28

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 26

Ngày đăng 26/06/2017 | 03:06 PM  | View count: 188
Lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 26: Lịch tuần 26

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh