Lịch công tác

Dự kiến Lịch làm việc tuần 46 của Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 05/11/2018 | 05:07 PM  | View count: 168
Dự kiến Lịch làm việc tuần 46 của Lãnh đạo UBND huyện: Lịch tuần 46

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Huyện (Tuần 43, từ ngày 08/10 đến ngày 14/10/2018)

Ngày đăng 15/10/2018 | 03:47 PM  | View count: 262
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Huyện (Tuần 43, từ ngày 08/10 đến ngày 14/10/2018) Lịch tuần 43

Lịch làm việc tuần 41 của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện

Ngày đăng 09/10/2018 | 09:02 AM  | View count: 341
Lịch làm việc tuần 41 của Thường trực Huyện ủy: Lịch tuần HU Lịch làm việc tuần 41 của Lãnh đạo  UBND huyện: Lịch tuần UB  

Lịch làm việc của Lãnh đạo Huyện ủy- UBND huyện tuần thứ 39 từ ngày 24/9/2018 - 30/9/2018

Ngày đăng 24/09/2018 | 02:32 PM  | View count: 249
Lịch làm việc  tuần thứ 39 từ ngày 24/9/2018 - 30/9/2018  của thường trực Huyện ủy và Lãnh đạo UBND huyện: - Lịch tuần 39 Huyện ủy - L ịch ...

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 39 từ ngày 24/9/2018 - 30/9/2018

Ngày đăng 24/09/2018 | 02:26 PM  | View count: 310
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 39 từ ngày 24/9/2018 - 30/9/2018:  lịch tuần 39

Dự kiến Lịch làm việc tuần 37 của Lãnh đạo Huyện ủy - UBND huyện

Ngày đăng 10/09/2018 | 09:23 AM  | View count: 246
Dự kiến Lịch làm việc tuần 37 của Lãnh đạo Huyện ủy - UBND huyện: Lịch tuần 37 Huyện ủy Lịch tuần 37 UBND huyện

Dự kiến Lịch làm việc tuần 35 của Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 27/08/2018 | 05:38 PM  | View count: 241
Dự kiến Lịch làm việc tuần 35 của Lãnh đạo UBND huyện. Xem chi tiết: lịch tuần 35

Lịch làm việc thường trực Huyện uỷ tuần 34

Ngày đăng 20/08/2018 | 09:17 AM  | View count: 172
Lịch làm việc thường trực Huyện uỷ tuần 34: Lịch tuần 34 Dự kiến Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 34: Lịch tuần 34 UB

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 33

Ngày đăng 13/08/2018 | 12:45 PM  | View count: 214
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần 33: lịch tuần 33 HU

Dự kiến Lịch làm việc tuần 32 của Lãnh đạo Huyện ủy

Ngày đăng 06/08/2018 | 10:39 AM  | View count: 155
Dự kiến Lịch làm việc tuần 32 của Lãnh đạo Huyện ủy: Lịch tuần 32

Lịch làm việc của thường trực huyện uỷ tuần 31

Ngày đăng 27/07/2018 | 06:31 PM  | View count: 288
Lịch làm việc của thường trực huyện uỷ tuần 31: xem chi tiết: Lịch tuần 31 Dự kiến lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 31: Lịch tuần 31 UB

Dự kiến Lịch làm việc tuần 30 của Lãnh đạo Huyện ủy - UBND huyện

Ngày đăng 23/07/2018 | 09:37 AM  | View count: 244
Dự kiến Lịch làm việc tuần 30 của Lãnh đạo Huyện ủy:  Lịch tuần 30 Dự kiến Lịch làm việc tuần 30 của Lãnh đạo UBND huyện: Lịch tuần 30 UB

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần thứ 29 từ ngày 16-22/7/2018

Ngày đăng 15/07/2018 | 11:05 AM  | View count: 272
Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy tuần thứ 29 từ ngày 16-22/7/2018 Xem chi tiết: lịch tuần 29

Dự kiến lịch làm việc tuần của Lãnh đạo Huyện ủy

Ngày đăng 09/07/2018 | 09:46 AM  | View count: 270
Dự kiến lịch làm việc tuần của đồng chí Bí thư Huyện ủy từ ngày 9/7/2018 đến ngày 14/7/2018: Lịch tuần   

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 23 từ ngày 4/6/2018 - 10/6/2018

Ngày đăng 04/06/2018 | 10:14 PM  | View count: 231
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 23 từ ngày 4/6/2018 - 10/6/2018 Xem chi tiết: lịch tuần 23

HĐND huyện Thông báo chương trình công tác tháng 6 năm 2018

Ngày đăng 01/06/2018 | 04:48 PM  | View count: 673
HĐND huyện Thông báo chương trình công tác tháng 6 năm 2018 Xem chi tiết: 14/TB-UBND

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 20

Ngày đăng 15/05/2018 | 08:50 AM  | View count: 210
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 20 (từ ngày 14/5-20/5/2018) Xem chi tiết: Lịch tuần 20

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 19

Ngày đăng 07/05/2018 | 01:44 AM  | View count: 222
Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 19 Xem chi tiết: Lịch tuần 19

Dự kiến lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần 05 (Từ ngày 29/01/2018 đến 04/02/2018)

Ngày đăng 29/01/2018 | 07:46 AM  | View count: 189
Dự kiến lịch làm việc của Thường trực UBND huyện tuần 05 (Từ ngày 29/01/2018 đến 04/02/2018) Xem chi tiết: Lịch tuần 05

Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 52 (từ ngày 25/12/2017 đến ngày 31/12/2017)

Ngày đăng 28/12/2017 | 05:23 PM  | View count: 212
Dự kiến lịch làm việc của lãnh đạo UBND huyện tuần 52 (từ ngày 25/12/2017 đến ngày 31/12/2017) Xem chi tiết: Lịch tuần 52

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh