Lịch công tác

Dự kiến lịch làm việc tuần 28 của Thường Trực Huyện ủy - Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 09/07/2019 | 11:33 AM  | View count: 299
  Lịch Tuần 28 của Thường trực Huyện ủy Lịch Tuần 28 của Lãnh đạo UBND huyện

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy - Lãnh đạo UBND huyện (Tuần thứ 27, từ ngày 01/7 đến ngày 07/7/2019)

Ngày đăng 02/07/2019 | 04:26 PM  | View count: 245
  1. Lịch tuần của Lãnh đạo Huyện ủy: Lịch tuần 27 2. Lịch tuần của Lãnh đạo UBND huyện: Lịch tuần 27

Thông báo chương trình công tác và lịch hội nghị tháng 7/2019

Ngày đăng 02/07/2019 | 08:45 AM  | View count: 682
  UBND huyện Thông báo chương trình công tác và lịch hội nghị tháng 7/2019: 126/TB-UBND

Dự kiến lịch làm việc tuần 25 của Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 17/06/2019 | 04:05 PM  | View count: 240
Dự kiến lịch làm việc tuần 25 của Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện Xem chi tiết: Lịch tuần Huyện ủy  ; Lịch tuần UB

Dự kiến Lịch công tác tuần 24 của Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 10/06/2019 | 01:43 PM  | View count: 276
Dự kiến Lịch công tác tuần 24 của Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện: Xem chi tiết: Lịch tuần 24 Huyện ủy Lịch tuần 24 UBND  

UBND huyện Thông báo chương trình công tác và lịch hội nghị tháng 6/2019

Ngày đăng 06/06/2019 | 07:59 AM  | View count: 730
  UBND huyện Thông báo chương trình công tác và lịch hội nghị tháng 6/2019: 97/TB-UBND

Dự kiến lịch công tác tuần 23 của Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 03/06/2019 | 07:47 AM  | View count: 128
  Dự kiến lịch công tác tuần 23 của Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện. Xem chi tiết: - L ịch tuần 23 UB - Lịch tuần 23 HU

Thông báo Lịch công tác tuần 22 của Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 27/05/2019 | 11:31 AM  | View count: 193
Thông báo Lịch công tác tuần 22 của  Lãnh đạo UBND huyện: Lịch tuần 22

Dự kiến lịch công tác tuần 19 của lãnh đạo Huyện ủy - UBND huyện

Ngày đăng 13/05/2019 | 03:53 PM  | View count: 160
Dự kiến lịch công tác tuần của lãnh đạo Huyện ủy: Lịch tuần HU Dự kiến lịch công tác tuần của lãnh đạo UBND huyện: lịch tuần U B

Dự kiến lịch công tác tuần 19 của Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện

Ngày đăng 06/05/2019 | 03:41 PM  | View count: 239
Dự kiến lịch công tác tuần 19 của Thường trực Huyện ủy Dự kiến lịch công tác tuần 19 của Lãnh đạo  UBND huyện: 

Dự kiến Lịch công tác tuần 16 của Lãnh đạo Huyện ủy - UBND huyện

Ngày đăng 17/04/2019 | 03:08 PM  | View count: 205
Dự kiến Lịch công tác tuần 16 của Lãnh đạo Huyện ủy - UBND huyện Lịch tuần 16 Huyện ủy; Lịch tuần 16 UBND huyện

Dự kiến Lịch công tác tuần 15 của Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 11/04/2019 | 08:42 AM  | View count: 327
Dự kiến Lịch công tác tuần 15 của Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện:  Lịch tuần 15 Huyện ủy Lịch tuần 15 UBND huyện

Dự kiến lịch làm việc tuần 13 của Thường trực Huyện ủy và Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 26/03/2019 | 05:17 PM  | View count: 247
Dự kiến lịch làm việc tuần 13 của các đồng chí Thường trực Huyện ủy và Lãnh đạo UBND Huyện: 1. Lịch Tuần Thường trực Huyện ủy 2. Lịch ...

Dự kiến lịch làm việc tuần 12 của Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 18/03/2019 | 02:49 PM  | View count: 121
Dự kiến lịch làm việc tuần 12 của Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện:  Lịch tuần 12 UBND Lịch tuần 12 Huyện ủy

Dự kiến lịch làm việc tuần 09 của Lãnh đạo UBND huyện (Từ ngày 25/02/2019 đến 03/03/2019)

Ngày đăng 28/02/2019 | 09:09 AM  | View count: 263
Dự kiến lịch làm việc tuần 09 của Lãnh đạo UBND huyện (Từ ngày 25/02/2019 đến 03/03/2019) xem chi tiết: Lịch tuần 09

Dự kiến Lịch làm việc tuần 08 của Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 18/02/2019 | 06:42 PM  | View count: 230
Dự kiến Lịch làm việc tuần 08 của Lãnh đạo UBND huyện Xem chi tiết: Lịch tuần 08

Dự kiến Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 07 năm 2019

Ngày đăng 12/02/2019 | 04:08 PM  | View count: 318
Dự kiến Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện  tuần 07 năm 2019  Xem chi tiết: Lịch tuần 07

Dự kiến Lịch làm việc tuần 03 của Lãnh đạo UBND huyện ( Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019)

Ngày đăng 15/01/2019 | 08:05 AM  | View count: 171
Dự kiến Lịch làm việc tuần 03 của Lãnh đạo UBND huyện  ( Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 20/01/2019) Xem chi tiết: Lịch tuần 03

Dự kiến Lịch làm việc tuần 50 của Lãnh đạo Huyện ủy- UBND huyện

Ngày đăng 05/12/2018 | 11:20 AM  | View count: 504
Lịch làm việc tuần 50 của Lãnh đạo Huyện ủy: Lịch tuần HU Dự kiến Lịch làm việc tuần 50 của Lãnh đạo UBND huyện : Lịch tuần 50    

Dự kiến Lịch làm việc tuần 49 của Lãnh đạo Huyện ủy - UBND huyện

Ngày đăng 26/11/2018 | 04:18 PM  | View count: 289
 Lịch làm việc tuần 49 của Lãnh đạo Huyện ủy: Lịch tuần HU Dự kiến Lịch làm việc tuần 49 của Lãnh đạo UBND huyện: Lịch tuần 49

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh