Lịch công tác

Chương trình công tác và lịch hội nghị tháng 4 năm 2022

Ngày đăng 01/04/2022 | 10:30 PM  | View count: 35
  Xem chi tiết: 91/TB-UBND

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 02 năm 2022

Ngày đăng 10/01/2022 | 04:08 PM  | View count: 52

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần 01/2021

Ngày đăng 03/01/2022 | 04:04 PM  | View count: 20
 

Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND TP Hà Nội sau kỳ họp thứ 3 HĐND TP

Ngày đăng 14/12/2021 | 10:50 PM  | View count: 262
  Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND TP Hà Nội sau kỳ họp thứ 3 HĐND TP tại đây

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện (Tuần thứ 43 từ ngày 18/10/2021 đến ngày 21/10/2021)

Ngày đăng 18/10/2021 | 05:16 PM  | View count: 20
      Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện (Tuần thứ 43 từ ngày 18/10/2021 đến ngày 21/10/2021):  Lịch tuần 43

Lịch Công tác tuần 33 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 9/8/2021 đến ngày 15/8/2021)

Ngày đăng 09/08/2021 | 09:44 AM  | View count: 64
  Xem chi tiết: Lịch tuần 33

Thông báo chương trình công tác và lịch hội nghị tháng 04 năm 2021

Ngày đăng 30/03/2021 | 10:32 PM  | View count: 204
  Xem chi tiết: 55/TB-UBND

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện (Tuần thứ 03 từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021)

Ngày đăng 18/01/2021 | 04:04 PM  | View count: 132
  Xem chi tiết: Lịch tuần 03

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện (Tuần thứ 02 từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021)

Ngày đăng 11/01/2021 | 04:02 PM  | View count: 86
  xem chi tiết: Lịch tuần 02

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện (Tuần thứ 04 từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021)

Ngày đăng 25/01/2021 | 04:01 PM  | View count: 80
  xem chi tiết: Lịch tuần 04

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh