Lịch công tác

Dự kiến Lịch công tác tuần 48 của Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 23/11/2020 | 09:27 AM  | View count: 39
  Xem chi tiết: Lịch tuần 48

Dự kiến Lịch công tác tuần 47 của Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 16/11/2020 | 08:58 AM  | View count: 22
  Xem chi tiết: Lịch tuần 47

Dự kiến lịch công tác tuần 46 của Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 09/11/2020 | 09:46 AM  | View count: 14
  Xem chi tiết: Lịch tuần 46

Dự kiến lịch công tác tuần 42 của Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 12/10/2020 | 10:45 PM  | View count: 36
  Xem chi tiết: Lịch tuần 42

Dự kiến lịch công tác tuần 41 của Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 05/10/2020 | 10:43 PM  | View count: 26
  Xem chi tiết: Lịch tuần 41

Dự kiến Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 38 (từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020)

Ngày đăng 21/09/2020 | 09:31 AM  | View count: 45
  Xem chi tiết: Lịch tuần 38

Dự kiến Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 37 (từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020)

Ngày đăng 14/09/2020 | 09:27 AM  | View count: 33
  Xem chi tiết: Lịch tuần 37

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện (Tuần thứ 36 từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020)

Ngày đăng 07/09/2020 | 09:18 AM  | View count: 16
  Xem chi tiết: Lịch tuần 36

Dự kiến Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 35 (từ ngày 31/8/2020 đến ngày 05/9/2020)

Ngày đăng 31/08/2020 | 09:10 AM  | View count: 16
  Xem chi tiết: Lịch tuần 35

Chương trình công tác và lịch hội nghị tháng 9 năm 2020 của HĐND và UBND huyện

Ngày đăng 03/09/2020 | 02:08 PM  | View count: 451
  Chương trình công tác và lịch hội nghị tháng 9 năm 2020 của UBND huyện:  398/TB-UBND  Chương trình công tác...

Thông báo Chương trình công tác tháng 8 năm 2020 của HĐND huyện

Ngày đăng 30/07/2020 | 09:10 AM  | View count: 669
  Xem chi tiết: 20/TB-HĐND

Dự kiến Lịch tuần thứ 29 từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020

Ngày đăng 20/07/2020 | 08:48 AM  | View count: 40
  Xem chi tiết: Lịch tuần 29

Dự kiến Lịch công tác tuần thứ 27 của Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 13/07/2020 | 02:45 PM  | View count: 75
  Lịch tuần Huyện ủy Lịch tuần UBND huyện

Dự kiến Lịch công tác tuần thứ 25 của Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 22/06/2020 | 05:59 PM  | View count: 79
Xem chi tiết: Lịch tuần 25 Huyện ủy Lịch tuần 25 UBND Huyện

Dự kiến Lịch công tác tuần thứ 24 của Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 24/06/2020 | 05:58 PM  | View count: 102
Xem chi tiết:  Lịch tuần 24 HU Lịch tuần 24 UBND huyện

Dự kiến Lịch công tác tuần thứ 23 của Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 01/06/2020 | 05:57 PM  | View count: 41
Xem chi tiết: Lịch tuần 23 HU Lịch tuần 23 UBND huyện

Dự kiến Lịch công tác tuần thứ 22 của Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 25/05/2020 | 05:54 PM  | View count: 44
Xem chi tiết: Lịch tuần HU Lịch tuần UB

Dự kiến Lịch công tác tuần 18 của Thường trực Huyện ủy - Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 05/05/2020 | 10:34 AM  | View count: 158
Lịch tuần 18 của Thường trực Huyện ủy Lịch tuần 18 của Lãnh đạo UBND huyện

Dự kiến lịch công tác tuần 17 của Huyện ủy, UBND huyện

Ngày đăng 27/04/2020 | 06:27 PM  | View count: 73
- Lịch tuần Huyện ủy - Lịch tuần UBND huyện

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh