Lịch công tác

Lịch Công tác tuần 33 của Lãnh đạo UBND huyện (từ ngày 9/8/2021 đến ngày 15/8/2021)

Ngày đăng 09/08/2021 | 09:44 AM  | View count: 8
  Xem chi tiết: Lịch tuần 33

Thông báo chương trình công tác và lịch hội nghị tháng 5 năm 2021

Ngày đăng 30/04/2021 | 10:33 PM  | View count: 12
  xem chi tiết: 72/TB-UBND

Thông báo chương trình công tác và lịch hội nghị tháng 04 năm 2021

Ngày đăng 30/03/2021 | 10:32 PM  | View count: 61
  Xem chi tiết: 55/TB-UBND

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện (Tuần thứ 03 từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021)

Ngày đăng 18/01/2021 | 04:04 PM  | View count: 72
  Xem chi tiết: Lịch tuần 03

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện (Tuần thứ 02 từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021)

Ngày đăng 11/01/2021 | 04:02 PM  | View count: 53
  xem chi tiết: Lịch tuần 02

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện (Tuần thứ 04 từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021)

Ngày đăng 25/01/2021 | 04:01 PM  | View count: 46
  xem chi tiết: Lịch tuần 04

Thông báo chương trình công tác tháng 2 của Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 27/01/2021 | 10:08 PM  | View count: 140
  Chương trình công tác của thường trực Huyện ủy: 194-TB/HU

Dự kiến Lịch công tác tuần 48 của Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 23/11/2020 | 09:27 AM  | View count: 111
  Xem chi tiết: Lịch tuần 48

Dự kiến Lịch công tác tuần 47 của Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 16/11/2020 | 08:58 AM  | View count: 71
  Xem chi tiết: Lịch tuần 47

Dự kiến lịch công tác tuần 46 của Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 09/11/2020 | 09:46 AM  | View count: 53
  Xem chi tiết: Lịch tuần 46

Dự kiến lịch công tác tuần 42 của Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 12/10/2020 | 10:45 PM  | View count: 76
  Xem chi tiết: Lịch tuần 42

Dự kiến lịch công tác tuần 41 của Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 05/10/2020 | 10:43 PM  | View count: 65
  Xem chi tiết: Lịch tuần 41

Dự kiến Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 38 (từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020)

Ngày đăng 21/09/2020 | 09:31 AM  | View count: 103
  Xem chi tiết: Lịch tuần 38

Dự kiến Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 37 (từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020)

Ngày đăng 14/09/2020 | 09:27 AM  | View count: 75
  Xem chi tiết: Lịch tuần 37

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện (Tuần thứ 36 từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020)

Ngày đăng 07/09/2020 | 09:18 AM  | View count: 52
  Xem chi tiết: Lịch tuần 36

Dự kiến Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 35 (từ ngày 31/8/2020 đến ngày 05/9/2020)

Ngày đăng 31/08/2020 | 09:10 AM  | View count: 51
  Xem chi tiết: Lịch tuần 35

Chương trình công tác và lịch hội nghị tháng 9 năm 2020 của HĐND và UBND huyện

Ngày đăng 03/09/2020 | 02:08 PM  | View count: 705
  Chương trình công tác và lịch hội nghị tháng 9 năm 2020 của UBND huyện:  398/TB-UBND  Chương trình công tác...

Thông báo Chương trình công tác tháng 8 năm 2020 của HĐND huyện

Ngày đăng 30/07/2020 | 09:10 AM  | View count: 920
  Xem chi tiết: 20/TB-HĐND

Dự kiến Lịch tuần thứ 29 từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020

Ngày đăng 20/07/2020 | 08:48 AM  | View count: 82
  Xem chi tiết: Lịch tuần 29

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh