Lịch công tác

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện (Tuần thứ 03 từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021)

Ngày đăng 18/01/2021 | 04:04 PM  | View count: 57
  Xem chi tiết: Lịch tuần 03

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện (Tuần thứ 02 từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021)

Ngày đăng 11/01/2021 | 04:02 PM  | View count: 41
  xem chi tiết: Lịch tuần 02

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện (Tuần thứ 04 từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021)

Ngày đăng 25/01/2021 | 04:01 PM  | View count: 38
  xem chi tiết: Lịch tuần 04

Thông báo chương trình công tác tháng 2 của Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 27/01/2021 | 10:08 PM  | View count: 124
  Chương trình công tác của thường trực Huyện ủy: 194-TB/HU

Dự kiến Lịch công tác tuần 48 của Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 23/11/2020 | 09:27 AM  | View count: 93
  Xem chi tiết: Lịch tuần 48

Dự kiến Lịch công tác tuần 47 của Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 16/11/2020 | 08:58 AM  | View count: 60
  Xem chi tiết: Lịch tuần 47

Dự kiến lịch công tác tuần 46 của Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 09/11/2020 | 09:46 AM  | View count: 43
  Xem chi tiết: Lịch tuần 46

Dự kiến lịch công tác tuần 42 của Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 12/10/2020 | 10:45 PM  | View count: 67
  Xem chi tiết: Lịch tuần 42

Dự kiến lịch công tác tuần 41 của Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 05/10/2020 | 10:43 PM  | View count: 59
  Xem chi tiết: Lịch tuần 41

Dự kiến Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 38 (từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020)

Ngày đăng 21/09/2020 | 09:31 AM  | View count: 87
  Xem chi tiết: Lịch tuần 38

Dự kiến Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 37 (từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020)

Ngày đăng 14/09/2020 | 09:27 AM  | View count: 64
  Xem chi tiết: Lịch tuần 37

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện (Tuần thứ 36 từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020)

Ngày đăng 07/09/2020 | 09:18 AM  | View count: 43
  Xem chi tiết: Lịch tuần 36

Dự kiến Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 35 (từ ngày 31/8/2020 đến ngày 05/9/2020)

Ngày đăng 31/08/2020 | 09:10 AM  | View count: 43
  Xem chi tiết: Lịch tuần 35

Chương trình công tác và lịch hội nghị tháng 9 năm 2020 của HĐND và UBND huyện

Ngày đăng 03/09/2020 | 02:08 PM  | View count: 664
  Chương trình công tác và lịch hội nghị tháng 9 năm 2020 của UBND huyện:  398/TB-UBND  Chương trình công tác...

Thông báo Chương trình công tác tháng 8 năm 2020 của HĐND huyện

Ngày đăng 30/07/2020 | 09:10 AM  | View count: 844
  Xem chi tiết: 20/TB-HĐND

Dự kiến Lịch tuần thứ 29 từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020

Ngày đăng 20/07/2020 | 08:48 AM  | View count: 72
  Xem chi tiết: Lịch tuần 29

Dự kiến Lịch công tác tuần thứ 27 của Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 13/07/2020 | 02:45 PM  | View count: 112
  Lịch tuần Huyện ủy Lịch tuần UBND huyện

Dự kiến Lịch công tác tuần thứ 25 của Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 22/06/2020 | 05:59 PM  | View count: 97
Xem chi tiết: Lịch tuần 25 Huyện ủy Lịch tuần 25 UBND Huyện

Dự kiến Lịch công tác tuần thứ 24 của Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 24/06/2020 | 05:58 PM  | View count: 132
Xem chi tiết:  Lịch tuần 24 HU Lịch tuần 24 UBND huyện

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh