Lịch công tác

Dự kiến lịch công tác tuần 42 của Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 12/10/2020 | 10:45 PM  | View count: 16
  Xem chi tiết: Lịch tuần 42

Dự kiến lịch công tác tuần 41 của Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 05/10/2020 | 10:43 PM  | View count: 8
  Xem chi tiết: Lịch tuần 41

Dự kiến Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 38 (từ ngày 21/9/2020 đến ngày 27/9/2020)

Ngày đăng 21/09/2020 | 09:31 AM  | View count: 27
  Xem chi tiết: Lịch tuần 38

Dự kiến Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 37 (từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020)

Ngày đăng 14/09/2020 | 09:27 AM  | View count: 20
  Xem chi tiết: Lịch tuần 37

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện (Tuần thứ 36 từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020)

Ngày đăng 07/09/2020 | 09:18 AM  | View count: 8
  Xem chi tiết: Lịch tuần 36

Dự kiến Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện tuần thứ 35 (từ ngày 31/8/2020 đến ngày 05/9/2020)

Ngày đăng 31/08/2020 | 09:10 AM  | View count: 8
  Xem chi tiết: Lịch tuần 35

Chương trình công tác và lịch hội nghị tháng 9 năm 2020 của HĐND và UBND huyện

Ngày đăng 03/09/2020 | 02:08 PM  | View count: 329
  Chương trình công tác và lịch hội nghị tháng 9 năm 2020 của UBND huyện:  398/TB-UBND  Chương trình công tác...

Thông báo Chương trình công tác tháng 8 năm 2020 của HĐND huyện

Ngày đăng 30/07/2020 | 09:10 AM  | View count: 557
  Xem chi tiết: 20/TB-HĐND

Dự kiến Lịch tuần thứ 29 từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020

Ngày đăng 20/07/2020 | 08:48 AM  | View count: 28
  Xem chi tiết: Lịch tuần 29

Dự kiến Lịch công tác tuần thứ 27 của Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 13/07/2020 | 02:45 PM  | View count: 54
  Lịch tuần Huyện ủy Lịch tuần UBND huyện

Dự kiến Lịch công tác tuần thứ 25 của Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 22/06/2020 | 05:59 PM  | View count: 67
Xem chi tiết: Lịch tuần 25 Huyện ủy Lịch tuần 25 UBND Huyện

Dự kiến Lịch công tác tuần thứ 24 của Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 24/06/2020 | 05:58 PM  | View count: 89
Xem chi tiết:  Lịch tuần 24 HU Lịch tuần 24 UBND huyện

Dự kiến Lịch công tác tuần thứ 23 của Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 01/06/2020 | 05:57 PM  | View count: 30
Xem chi tiết: Lịch tuần 23 HU Lịch tuần 23 UBND huyện

Dự kiến Lịch công tác tuần thứ 22 của Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 25/05/2020 | 05:54 PM  | View count: 37
Xem chi tiết: Lịch tuần HU Lịch tuần UB

Dự kiến Lịch công tác tuần 18 của Thường trực Huyện ủy - Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 05/05/2020 | 10:34 AM  | View count: 142
Lịch tuần 18 của Thường trực Huyện ủy Lịch tuần 18 của Lãnh đạo UBND huyện

Dự kiến lịch công tác tuần 17 của Huyện ủy, UBND huyện

Ngày đăng 27/04/2020 | 06:27 PM  | View count: 58
- Lịch tuần Huyện ủy - Lịch tuần UBND huyện

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND huyện (Tuần thứ 12, từ ngày 23/3/2020 đến ngày 29/3/2020)

Ngày đăng 23/03/2020 | 03:40 PM  | View count: 97
Lịch tuần 12 UBND

UBND huyện thông báo chương trình công tác và lịch hội nghị tháng 3/2020

Ngày đăng 02/03/2020 | 11:19 AM  | View count: 411
  82/TB-UBND

Dự kiến lịch làm việc tuần 07 của Thường trực Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện

Ngày đăng 17/02/2020 | 03:46 PM  | View count: 58
  Xem chi tiết: Lịch tuần 07 Huyện ủy Lịch tuần 07 UBND

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh