Kinh tế

Thường Tín chuẩn bị sẵn sàng cho sản xuất lúa vụ mùa 2022
Ngày đăng 17/06/2022 | 15:01  | View count: 820

Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, các xã trong huyện đã tập trung thu hoạch lúa vụ xuân, nhiều xã đã thu hoạch xong diện tích lúa vụ xuân và triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2022, với mục tiêu toàn huyện gieo cấy đạt diện tích 4.100ha.

Các xã tập trung phay ngả đất ruộng

Ông Từ Đức Mạnh - Trưởng phòng kinh tế huyện cho biết, để hỗ trợ, khuyến khích nông dân canh tác giống lúa mới có năng suất chất lượng cao, ứng dụng cơ giới hóa khâu cấy lúa và thực hiện các mô hình mượn ruộng để cấy, hạn chế tình trạng bỏ ruộng hoang hóa. Vụ mùa năm nay, UBND huyện tiếp tục hỗ trợ giá giống lúa sản xuất đại trà 50% giá giống, 100% diện tích cấy, định mức giống lúa 2kg/sào; hỗ trợ mô hình cơ giới hóa kết hợp khảo nghiệm giống lúa mới: 100% giá giống, 150.000 đồng tiền thuê máy cấy/sào, định mức giống lúa 1,5kg/sào. Hỗ trợ mô hình cơ giới hóa sản xuất trên diện tích đất bỏ cộ: 50% giá giống, 150.000 đồng tiền thuê máy cấy/sào. Hỗ trợ sản xuất lúa theo hướng hữu cơ: 100% giá giống khảo nghiệm hoặc 50% giống lúa đại trà…

Cơ cấu giống lúa vụ mùa 2022 chủ yếu Thiên ưu 8, TBR225, VNR20 từ 50% đến 55%; Bắc thơm số 7, Bắc thơm kháng bạc lá, HTT10, Dự hương 8 từ 40% đến 45%; Nếp và các giống lúa khác từ 5% đến 10% diện tích.

Diện tích mạ chuẩn bị gieo cấy vụ mùa

Hiện nay, toàn huyện đã gieo mạ tổng diện tích trên 120ha, cùng với đó triển khai cày ải diện tích 250,7ha ruộng. Theo Kế hoạch thời vụ của huyện, các xã sẽ hoàn thành cấy lúa vụ mùa xong trong tháng 6/2022

Cùng với đó các ngành phục vụ nông nghiệp phối hợp với Hợp tác xã nông nghiệp, hội nông dân cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tổ chức các lớp tập huấn, cho nông dân về kỹ thuật ngâm ủ mạ, chăm sóc mạ, kỹ thuật gieo cấy lúa mùa và chăm sóc bào vệ lúa sau… để đảm bảo giành năng suất cao trong vụ mùa năm 2022.

 

       Tô Quý