Kinh tế

Thường Tín tập trung thu hoạch lúa xuân, triển khai sản xuất vụ mùa 2022.
Ngày đăng 07/06/2022 | 07:54  | View count: 667

Thời điểm này, các xã trong huyện đang bước vào thời gian thu hoạch lúa vụ xuân 2022, theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, mặc dù thời tiết diễn biến bất thường, ốc bươu vàng và chuột gây hại ở đầu vụ, song vụ xuân năm nay được mùa, năng suất ước đạt từ 60,5tạ đến 60,8tạ/ha.

Lúa xuân trong thời kỳ thu hoạch

Đầu mùa vụ, UBND huyện đã chỉ đạo Xí nghiệp thủy lợi Hồng Vân, UBND, Hợp tác xã nông nghiệp các xã bám sát diễn biến thời tiết và lịch xả nước của hồ thủy điện, tập trung lực lượng và phương tiện lấy nước đổ ải đúng kế hoạch, có hiệu quả.

Cùng với đó, công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất từng bước được nâng cao, các tiến bộ kỹ thuật về giống, phân bón, phương pháp thâm canh lúa SRI, biện pháp quản lý tổng hợp dịch hại IPM, ICM được áp dụng rộng rãi. Phòng kinh tế huyện đã triển khai các đợt đánh bắt chuột bảo vệ lúa xuân, được đánh giá rất hiệu quả, hạn chế chuột phá hại lúa.

Vụ xuân năm 2022, toàn huyện có tổng diện tích 4.057,5ha, hiện nay, lúa đang trong thời kỳ chín, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, các xã triển khai thu hoạch lúa, với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và kịp thời vụ triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2022. Tính đến ngày 06/6, toàn huyện đã thu hoạch 564,8ha đạt 10% diện tích. Các xã thu hoạch nhanh diện tích lúa xuân như: Dũng Tiến, Nghiêm Xuyên đạt 50% diện tích… Năng suất toàn huyện ước đạt 60,5tạ đến 60,8 tạ/ha.

Các xã đang tập trung thu hoạch lúa xuân

Bên cạnh việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh thu hoạch lúa xuân, UBND huyện đã xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2022, mục tiêu toàn huyện gieo cấy đạt diện tích 4.100ha.

Để hỗ trợ, khuyến khích nông dân canh tác giống lúa mới có năng suất chất lượng cao, ứng dụng cơ giới hóa khâu cấy lúa và thực hiện các mô hình mượn ruộng để cấy, hạn chế tình trạng bỏ ruộng hoang hóa. Vụ mùa năm nay, UBND huyện tiếp tục hỗ trợ giá giống lúa sản xuất đại trà 50% giá giống, 100% diện tích cấy, định mức giống lúa 2kg/sào; hỗ trợ mô hình cơ giới hóa kết hợp khảo nghiệm giống lúa mới: 100% giá giống, 150.000 đồng tiền thuê máy cấy/sào, định mức giống lúa 1,5kg/sào. Hỗ trợ mô hình cơ giới hóa sản xuất trên diện tích đất bỏ cộ: 50% giá giống, 150.000 đồng tiền thuê máy cấy/sào. Hỗ trợ sản xuất lúa theo hướng hữu cơ: 100% giá giống khảo nghiệm hoặc 50% giống lúa đại trà…

Cơ cấu giống lúa vụ mùa 2022 chủ yếu Thiên ưu 8, TBR225, VNR20 từ 50% đến 55%; Bắc thơm số 7, Bắc thơm kháng bạc lá, HTT10, Dự hương 8 từ 40% đến 45%; Nếp và các giống lúa khác từ 5% đến 10% diện tích. Thời vụ gieo mạ bắt đầu từ ngày 01/6 - 05/6/2022, sau khi gieo mạ từ 12 đến 15 ngày tuổi sẽ triển khai cấy mùa.

 

       Tô Quý