Kinh tế

UBND huyện triển khai kế hoạch tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, khoáng sản trên địa bàn huyện
Ngày đăng 22/04/2022 | 10:39  | View count: 466

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành Phố Hà Nội; Văn bản số 591-CV/HU ngày 15/3/2022 của Huyện ủy về việc tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Thành ủy. Ngày 22/4/2022, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, khoáng sản trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo UBND huyện; các phòng ban chuyên môn huyện; đồng chí Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND, công an, cán bộ địa chính xã, thị trấn.

Theo kế hoạch, từ ngày 15/4 đến 30/10/2022, UBND huyện và các xã, thị trấn tổ chức cao điểm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, khoáng sản bằng các hình thức như các hội nghị, truyền thanh, tài liệu tuyên truyền để mọi tổ chức, cá nhân nhận thức đầy đủ và chấp hành thực hiện đúng quy định. UBND huyện tập chung cao điểm thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, khoáng sản trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn tập chung xử lý, cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm vi phạm tồn tại trước năm 2022. Đối với trường hợp mới phát sinh năm 2022, đã có văn bản, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền yêu cầu xử lý vi phạm, UBND xã, thị trấn phải xử lý ngay, xong dứt điểm trước ngày 15/5/2022.

Từ ngày 15/4 đến 30/12/2022, UBND huyện tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện; thực hiện kịp thời, đúng pháp luật công tác thu hồi đất, GPMB, giao đất để thực hiện các dự án trên địa bàn; tổ chức thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật công tác đấu giá quyền sử dụng đất; tăng cường chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp, đất công, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn…Ngoài ra, UBND huyện tăng cường thanh, kiểm tra trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, khoáng sản.

Việc triển khai kế hoạch nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, khoáng sản; tăng cường lỷ luật, kỷ cương; ngăn chặn, xử lý kịp thời, dứt điểm vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, khoáng sản trên địa bàn.

Đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành chức năng huyện, các xã, thị trấn kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm ko để phát sinh các vụ vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra thành từng đợt cao điểm để xử lý vi phạm. Tăng cường trách nhiệm của cấp uỷ Đảng và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc ngăn chặn, xử lý kịp thời, dứt điểm vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, khoáng sản trên địa bàn. Các cơ quan ban ngành huyện tích cực kiểm tra giám sát nắm bắt tình hình phối hợp lãnh đạo với xã, thị trấn để giải quyết tốt vấn đề quản lý đất đai, trật tự xây dựng ở cơ sở

Các xã ký cam kết 

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND 29 xã, thị trấn đã ký cam kết với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về việc thực hiện tốt trách nhiệm trong công tác quản lý, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, khoáng sản năm 2022

Tô Quý, Thanh Tân