Kinh tế

Thường Tín đẩy nhanh thu hoạch lúa mùa
Ngày đăng 14/09/2021 | 15:38  | View count: 1071

Hiện nay, diện tích lúa mùa của huyện Thường Tín đang trong thời kỳ chín và cho thu hoạch, theo đánh giá của Phòng Kinh tế, mặc dù thời tiết diễn biến bất thường và ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, song vụ mùa năm nay tiếp tục là một vụ được mùa, năng suất bình quân ước đạt 58,8 tạ/ha.

Diện tích lúa mùa trong thời kỳ thu hoạch

Toàn huyện có tổng diện tích lúa mùa gần 4.000ha, trong đó diện tích lúa mùa sớm tại các xã đã cho thu hoạch. Tính đến hết ngày 13/9, toàn huyện thu hoạch 1.179 ha đạt 20% diện tích, trong đó xã Văn Tự thu hoạch xong 100% diện tích, Nghiêm Xuyên 80%, Thống Nhất 60,2%, Dũng Tiến thu hoạch 60%, Nguyễn Trãi 53,6%... đối với diện tích lúa khảo nghiệm 106,3ha, dự kiến bắt đầu thu hoạch từ ngày 16/9, năng suất ước đạt từ 200kg đến 250kg/sào. Sau khi thu hoạch lúa mùa, các xã triển khai kế hoạch sản xuất gieo trồng cây vụ đông 2021 - 2022.

Các xã đang tập trung thu hoạch lúa

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị 20/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội, UBND huyện đã xây dựng phương án sản xuất nông nghiệp trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện, đối với các xã Khánh Hà, Duyên Thái, Ninh Sở thuộc vùng nguy cơ cao, UBND các xã đã thành lập ban chỉ đạo sản xuất, bố trí máy thu hoạch lúa tại địa phương, trong trường hợp thiếu, huyện có phương án hỗ trợ kịp thời. Với gia đình trong khu vực phong tỏa tạm thời để theo dõi y tế, không thể tham gia thu hoạch lúa, vận động người thân trong gia đình hoặc UBND xã, Hợp tác xã nông nghiệp sẽ bố trí nhân lực giúp các hộ thu hoạch lúa mùa.

 

         Tô Quý