Kinh tế

Tập trung đánh bắt chuột bảo vệ năng suất lúa mùa 2021
Ngày đăng 04/09/2021 | 12:38  | View count: 254

Hiện 4.100ha lúa mùa của huyện Thường Tín trong giai trỗ bông, phơi màu - chín sữa, cũng là thời điểm chuột cắn phá và gây hại mạnh, để bảo vệ năng suất lúa vụ mùa năm 2021, cùng với thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19, HTX nông nghiệp các xã đang tập trung đánh bắt chuột trên diện rộng để bảo diện tích vệ cây trồng.

Lúa mùa của huyện sinh trưởng, phát triển tốt

Ngay từ đầu mùa vụ, Thành phố hỗ trợ cấp phát cho các xã 436,9kg thuốc CAT 0,25WP để đánh chuột, ngoài ra cấp 1.150 chiếc bẫy bán nguyệt và tổ chức hướng dẫn quy trình kỹ thuật cho nông dân và thành viên đội đánh bắt chuột, đảm bảo hiệu quả, an toàn. Kết quả ước tính số lượng chuột bị diệt ngoài đồng khoảng trên 47.100 con, khu dân cư gần 5.000 con.

Các xã tập trung đánh bắt chuột  

Được biết, những năm gần đây UBND huyện và các xã quan tâm chỉ đạo sát sao công tác đánh bắt chuột, duy trì các tổ, đội đánh bắt chuột, cùng với đó có cơ chế khuyến khích động viên nông dân cùng tham gia các đợt đánh bắt chuột, mỗi vụ lúa tổ chức từ 2 đến 3 đợt diệt chuột, do đó đã hạn chế nạn chuột phá hại cây trồng, tránh thiệt hại về năng suất, nhiều hộ nông dân đã quay trở lại với sản xuất nông nghiệp, chính vì vậy làm thu hẹp đáng kể diện tích ruộng bỏ cộ tại các xã, góp phần đảm nguồn an ninh lương thực ở địa phương, để phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

 

   Tô Quý