Kinh tế

Thường Tín chuẩn bị gieo cấy lúa vụ mùa 2021
Ngày đăng 16/06/2021 | 16:57  | View count: 442

Thời điểm này các xã trong huyện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ làm đất, chuẩn bị sản xuất vụ mùa năm 2021, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6, để chủ động diện tích trồng cây vụ đông 2021 – 2022.

 

 

Vụ mùa năm nay, toàn huyện phấn đấu cấy 4.100ha, cơ cấu giống gồm Thiên Ưu 8, TBR 225 từ 50 đến 55% diện tích, Bắc thơm số 7, Bắc thơm kháng bạc lá, HDT10 từ 40 đến 45%, còn lại Nếp và các giống khác từ 5 đến 10% diện tích. Căn cứ vào nhu cầu đăng ký thóc giống của nông dân trong huyện, Phòng kinh tế đã cấp tổng số trên 66,1 tấn thóc giống theo mức hỗ trợ của huyện và trên 49,7 tấn thóc giống khảo nghiệm Dự hương 8, nếp Hưng Yên và VNR20.

Toàn huyện phay ngả trên 60% diện tích ruộng

UBND huyện tiếp tục hỗ trợ 50% giá giống lúa, 100% diện tích cấy lúa mùa, định mức 2kg/sào. Đối với các mô hình: Khảo nghiệm giống mức hỗ trợ 100% giá giống và tiền phân bón 130.000đ/sào; Mô hình khảo nghiệm giống lúa mới kết hợp với máy cấy, mức hỗ trợ 100% giá giống lúa và tiền máy cấy 150.000 đ/sào.

Hiện nay các xã đang tập trung làm đất, diện tích đã phay ngả trên 2.748ha, diện tích phay cấy 457,2ha. Diện tích mạ đã gieo gần 300ha sinh trưởng phát triển tốt. Theo lịch thời vụ từ ngày 15/6 các xã bắt đầu cấy mùa và phấn đấu hoàn thành trong tháng 6 năm 2021.

 

     Tô Quý