Kinh tế

Thường Tín chuẩn bị triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2
Ngày đăng 15/06/2021 | 22:25  | View count: 669

Ngày 15/6/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ và sử dụng phần mềm phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (giai đoạn 2).

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện

 Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Thường Tín có đồng chí Nguyễn Sỹ Tuyến - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng BCĐ Tổng điều tra huyện, các thành viên BCĐ huyện và đại biểu dự tại điểm cầu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu được tập huấn một số nội dung: Nhiệm vụ Tổng điều tra giai đoạn 2; hướng dẫn nghiệp vụ phiếu điều tra cơ sở SXKD cá thể, phiếu điều tra cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; sử dụng và thực hành phần mềm thu thập thông tin phiếu cơ sở SXKD cá thể, phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Với nhiều điểm cải tiến, đổi mới của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Hội nghị tập huấn đã cung cấp nhiều thông tin, hướng dẫn chi tiết về nghiệp vụ và ứng dụng CNTT tới các đại biểu tham dự, nhằm triển khai thực hiện tốt Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (giai đoạn 2) đảm bảo đúng tiến độ và thành công.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021, thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp nhằm đáp ứng các mục đích đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; tính toán chỉ tiêu thống kê chính của chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn Thành phố (GRDP); cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được triển khai gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, đã thực hiện từ ngày 01/3/2021 với  nhóm đối tượng là: Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội. Giai đoạn 2, sẽ được thực hiện từ ngày 01/7/2021 với nhóm đối tượng là: cơ sở SXKD cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thời gian thu thập thông tin

 

         Tô Quý