Kinh tế

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân, tập trung triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa 2021.
Ngày đăng 26/05/2021 | 15:34  | View count: 767

Thời điểm này, các xã trong huyện đang bước vào thời gian thu hoạch lúa xuân 2021, theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, mặc dù thời tiết diễn biến bất thường và tác động ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, xong vụ xuân năm nay được mùa và năng suất tăng hơn so với năm 2020.

Lúa xuân trong thời kỳ thu hoạch

Đầu mùa vụ mặc dù sản xuất nông nghiệp ở một số xã khó khăn về nguồn nước, song UBND huyện đã khẩn trương triển khai rà soát, chỉ đạo các xã, HTXNN thực hiện tạm thời tiếp nhận, vận hành, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, đồng thời chỉ đạo Xí nghiệp Thủy lợi Hồng Vân xây dựng phương án chống hạn, bám sát diễn biến thời tiết và lịch xả nước Hồ thủy điện, tập trung lực lượng và phương tiện lấy nước đổ ải đúng kế hoạch, có hiệu quả.

Cùng với đó, công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất từng bước được nâng cao, các tiến bộ kỹ thuật về giống, phân bón, phương pháp thâm canh lúa SRI, biện pháp quản lý tổng hợp dịch hại IPM được áp dụng. Ngay từ đầu vụ xuân, huyện đã triển khai hai đợt đánh bắt chuột bảo vệ lúa xuân, được đánh giá rất hiệu quả, hạn chế chuột phá hại lúa.

Vụ xuân năm 2021, toàn huyện có tổng diện tích 4.125ha, trong đó giống lúa Thiên ưu 8, TBR225 chiếm 49,6%; Bắc thơm số 7, Bắc thơm kháng bạc lá, HDT10 chiếm 40,4% còn lại là nếp và giống khác, diện tích được cấy bằng máy 98ha.

Hiện nay, lúa đang trong thời kỳ chín, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, các xã triển khai thu hoạch lúa, với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và kịp thời vụ triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2021. Tính đến ngày 26/5, toàn huyện đã thu hoạch 2.210ha đạt 53,5% diện tích, phấn đấu sang đầu tháng 6 sẽ cơ bản thu hoạch xong, một số xã đã thu hoạch cơ bản xong như Văn Tự, Thắng Lợi, Dũng Tiến, Nghiêm Xuyên… Năng suất toàn huyện ước 61,5tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm 2020 là 0,6tạ/ha.

Các xã đang tập trung thu hoạch lúa xuân

Bên cạnh việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh thu hoạch lúa xuân, UBND huyện đã xây dựng và triển khai kế hoạch chỉ đạo sản xuất vụ mùa năm 2021, mục tiêu toàn huyện đạt diện tích cấy mùa 4.100ha.

Để hỗ trợ, khuyến khích nông dân canh tác giống lúa mới có năng suất chất lượng cao, ứng dụng cơ giới hóa khâu cấy lúa và thực hiện các mô hình mượn ruộng để cấy, tránh tình trạng bỏ ruộng hoang hóa. Vụ mùa năm nay, UBND huyện tiếp tục hỗ trợ 50% giá giống lúa, 100% diện tích cấy lúa mùa định mức 2kg/sào. Đối với các mô hình: Mô hình khảo nghiệm giống hỗ trợ 100% giá giống và tiền phân bón 130.000đ/sào; Mô hình khảo nghiệm giống lúa mới kết hợp máy cấy hỗ trợ 100% giá giống lúa và tiền máy cấy 150.000đ/sào.

Cơ cấu giống lúa vụ mùa 2021 chủ yếu: Thiên ưu 8, TBR225 từ 50% đến 55% diện tích; Bắc thơm số 7, Bắc thơm kháng bạc lá, HDT10 từ 40% đến 45% diện tích; Nếp và các giống lúa khác từ 5% đến 10% diện tích. Thời vụ gieo mạ bắt đầu từ ngày 01 - 05/6/2021, sau khi gieo mạ từ 12 đến 15 ngày tuổi sẽ triển khai cấy mùa.

 

       Tô Quý